Utbildning

Ny treårig hovslagarutbildning!

Hovslagarutbildningen vid riksanläggningarna Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången kommer att vara bland de första Yrkeshögskoleutbildningarna som erbjuder en treårig hovslagarutbildning. Från och med hösten 2017 kommer utbildningen få ett tredje år. Något som av branschen och hästägarna är efterfrågat sedan länge.

Behovet av utbildade hovslagare är stort och den treåriga utbildningen är framtagen för att kunna öka hovslagarnas kompetens innan de går ut i yrkeslivet. Detta är något som i sin tur främjar hästarnas hållbarhet. Hästnäringens riksanläggningar vill tillgodose marknaden och hästarnas främsta, därför arbetar riksanläggningarna mycket för hästsporten.

– Med den nya utbildningen får vi rätt förutsättningar att utbilda hovslagare med specialistkompetens. Innan har det varit en utmaning för en etablerad hovslagare att ta sig tid i sin pågående verksamhet för att gå det tredje året och på så vis ha möjlighet att av Jordbruksverket bli godkänd hovslagare, säger Becky Evensen, utbildningschef på Ridskolan Strömsholm och Flyinge.

-Att det tredje året inkluderas i utbildningen kommer innebära att branschen får fler hovslagare med högre kompetens direkt när de går ut i yrkeslivet. Nu får vi verkligen rätt förutsättningar att utbilda hovslagare med både breda och fördjupade kunskaper, säger Agneta Sandberg, ordförande i hovslagarutbildningens ledningsgrupp.

-Att hästnäringens riksanläggningar är i framkant även inom hovslageri ser jag som en självklarhet. Alla våra elever är mycket efterfrågade och med tanke på hur många olika hästar och discipliner det finns från norr till söder behövs fler kompetenta hovslagare i framtiden, säger Becky Evensen, utbildningschef på Ridskolan Strömsholm och Flyinge.
Från och med den 1 januari 2026 kommer Jordbruksverket att kräva en treårig utbildning till hovslagare för att kunna bli en av jordbruksverket godkänd hovslagare. Riksanläggningarna kommer därmed att vara en av de första att hålla i den treåriga utbildningen. Tidigare var utbildningen två år och efter två års praktik fanns möjlighet att söka det tredje året i form av en tilläggsutbildning. En tilläggsutbildning innebär att du som hovslagare har kompetens för att verka som djurhälsopersonal, vilket innebär även sjuka och skadade hovar. För de hovslagare som tidigare gått den tvååriga utbildningen kommer tilläggsutbildningen att finnas kvar och under en övergångsperiod kommer det att finnas flera sätt till att av Jordbruksverket bli godkänd hovslagare på.

Kontaktperson
Marita Lindberg Utbildningsledare, Hovslagarutbildningen
Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.