Nyhet

Kvalitet och svenskfött i fokus när Ridskolan Strömsholm rekryterar nya skolhästar

På Ridskolan Strömsholm finns ungefär 130 hästar i olika åldrar och utbildningsståndpunkt. Varje år köps cirka 15 hästar in för att så småningom sättas in i verksamheten – men vilken typ av hästar letar Strömsholm efter? - Vi vill ha hästar av hög kvalitet där målet är att de ska gå minst 1.30-hoppning eller Medelsvår dressyr, och vi köper i första hand svenska hästar, förklarar verksamhetschef Jonas Johnson.
Jonas Johnson tillsammans med See at Leon (SWB) e. Akribori - Algarve xx och Delivery (SWB) D'avenir - Wolkenstein II

Som verksamhetschef har Jonas ett övergripande ansvar för att det finns tillräckligt många hästar, och rätt hästar, till de olika utbildningar som bedrivs på Ridskolan Strömsholm. Ett omfattande arbete där antalet kursdeltagare – och därmed också hästbehovet – kan variera från termin till termin. Till sin hjälp har han ett IT-baserat hästhållningssystem där han kan se hur mycket hästarna arbetar, om de är skadade, vilken utbildningsnivå de håller och om de är ute och tävlar.

– Jag har regelbundna hästmöten med personalen där vi tittar närmare på hur varje häst fungerar och om det är något särskilt som behöver åtgärdas, berättar Jonas, och fortsätter:

– Vi har också ett bra samarbete med Flyinge och kan låna hästar av varandra för att täcka upp om det är något speciellt.

Under våren-sommaren fylls stallen på med nyinköpta hästar. I första hand letar man efter 3-5-åriga hästar av normalstorlek. Allra helst vill man hitta svenska hästar och Ridskolan köper gärna direkt från uppfödaren.

– Äldre hästar köper vi bara in i undantagsfall. Det händer att vi behöver komplettera med någon färdig häst på grund av att det har hänt något med våra ordinarie skolhästar, men annars är det många fördelar med att köpa in dem som unga, tycker Jonas Johnson.

Jonas har genom åren sett att de hästar som köps in som unga och utbildas av Ridskolan Strömsholms elever och personal håller sig mer friska och fungerar bättre i de många olika miljöer som finns på anläggningen. Hästarna måste klara av både att arbeta i grupp och ridas ensamma, situationer som en del av de äldre hästarna kan ha lite problem att anpassa sig till.

Men vilket typ av hästar vill Ridskolan Strömsholm ha?

– De måste förstås ha rätt temperament. Vi vill gärna att de ska vara av normal storlek, att de blir cirka 165-170 cm som färdigväxta. Vi vill inte ha för många riktigt stora hästar, då är det i så fall bättre med lite mindre hästar. Där kan vi ibland hitta riktigt fina hästar som tack vare att de är lite mindre också blir bättre i pris, förklarar Jonas.

För när Ridskolan Strömsholm letar efter hästar försöker man hitta så bra hästar som möjligt till den budget man har avsatt för hästinköp. Målet är högt satt – hästarna ska när de är färdigutbildade gå minst 1.30-hoppning eller Medelsvår dressyr. Men egentligen siktar man högre.

– 1.30/Medelsvår B är minimikravet. Vi försöker hitta några hästar varje år som kan gå mycket längre än så, förklarar Jonas.

Det är i första hand Marianne Esseen-Söderberg (huvudlärare, dressyr) och Daniel Svensson (huvudlärare, hoppning) som till slut väljer vilka individer som ska köpas in. Och det är främst via rekommendationer som man hittar de nya hästarna.

– Våra ridlärare är väldigt engagerade och tipsar om bra hästar som kan passa hos oss, konstaterar Jonas.

När hästarna väl är inköpta börjar en lång och gedigen grundutbildning där hippologerna som går unghästutbildningen tar hand om de första åren. Därefter hamnar de hos stipendiaterna som vidareutbildar dem för att de så småningom som 7-åringar kan gå in i skolverksamheten. När hopphästarna sedan blir lite äldre används de i första hand till gymnasieeleverna. Under hela vägen matchas de mot tävlingar av lämplig svårighetsgrad för att få rutin och meriter.

– Det är värdefullt att vi har många hästar som visar sig på tävlingsbanorna. I stipendiaternas uppdrag ingår ju att de ska tävla och utbilda hästarna, sedan är det många hippologer som tävlar flitigt och vi har även gymnasieelever som är med och tävlar med bra resultat, avslutar Jonas Johnson stolt.

Mer om Ridskolan Strömsholms hästar:

Målet är att ha hästar olika åldrar och utbildningsståndpunkter för att passa utbildningarna.

Ridlärare, stallchefer, veterinär och hovslagare jobbar ihop för att se till att varje häst får de bästa förutsättningarna att utvecklas.

Målet är att hästarna ska hålla för att användas i verksamheten tills de är minst 18 år.

När skolhästarna pensioneras hamnar de oftast hos före detta elever. Intresset för att ta hand om de äldre skolhästarna är stort.

Varje häst har en individuell utbildningsplan som hela tiden utvärderas för att se att man håller rätt takt och inte går för snabbt (eller för långsamt) fram.

Läs mer om våra skolhästar
Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.