Pressmeddelanden

REKRYTERING AV NYA LÄRARE PÅ RIDSPORTGYMNASIET

Skolledningen på Ridskolan Strömsholm har inlett en dialog med lärarna kring ett förändrat arbetssätt. Detta baserat på 2 viktiga aspekter.

1. Vi har ett nytt gymnasium med högre kvalitetskrav som kommer kräva en utökad samverkan med övriga utbildningar och verksamhet på anläggningen.

2. Vi vill ge våra elever ett ökat digitalt innehåll i utbildningen.

I dagsläget arbetar skolledningen för en schemaläggning som säkerställer en samordning av skolans resurser och ger eleverna de bästa förutsättningarna för att få såväl en kvalitativ som innehållsrik tid hos oss.

I detta finns tankar från skolledningen att omfördela viss schemaläggning inom ramen för lärarnas arbetstid och kollektivavtal.
Fyra gymnasielärare, varav en ridlärare – har självmant valt att inte vara med på denna förändringsresa och väljer att avsluta sina anställningar hos oss på Ridskolan Strömsholm.

Vi har i dagsläget anställt en ny legitimerad lärare och är i slutprocessen för de resterande tjänsterna.   

Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.