Samverkanscentrum

HÄSTEN OCH FOLKHÄLSAN

Intresset för hästen som resurs för folkhälsan växer. Idag fungerar hästen och dess miljö som en tillgång inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg och skola. Ridning/körning och umgänge med hästen är också en viktig fritids- och friskvårdsaktivitet för många barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Samhällsutmaningar inom vård, skola och omsorg har öppnat upp för nytänkande arbetssätt och gränsöverskridande samverkan mellan offentlig sektor, intresseorganisationer, sociala företag och ideella föreningar

Sverige har goda förutsättningar att öka tillgången till hästunderstödda insatser. Det finns redan flera exempel på nyskapande terapeutiska och lärande initiativ, hälsofrämjande och socialt värdefulla verksamheter på landets ridskolor, ridföreningar och hästföretagare. Den svenska hästnäringen har en stor bredd vad gäller hästar och verksamhetsinriktningar.

Det kommunala stödet till föreningar i kombination med ett omfattande ideellt engagemang gör tillgängligheten till hästar unik i ett internationellt perspektiv. Även landets travbanor välkomnar barn, ungdomar och vuxna till möten med hästen via Travskolorna.

Skriften Hästen och folkhälsan är framtagen i samverkan mellan Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI) och belyser översiktligt hur hästsektorn kan bidra till en jämlik folkhälsa. Genom att visa exempel på framgångsrika hästunderstödda verksamheter kan man använda rapporten som inspiration.

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Strömsholm.com använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.