Carin Holmberg, föreläsare.
17 jan
Utbildning

Föreläsning – Djur i nära relation och djur som gisslan

I samband med kursen Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning terapi & specialpedagogik, som arrangeras av Hästsportens Folkhögskola på Ridskolan Strömsholm, hålls en öppen föreläsning med temat ”Djur i nära relationer och djur som gisslan”.

Föreläsare:
Carin Holmberg, sociolog och ordförande för kunskapscentret ”Se Sambandet”.
– Studier visar att när människor är utsatta är djuren i riskzonen. Men också omvänt, när djur är utsatta är troligen även övriga familjemedlemmar drabbade, berättar Carin, som i sin föreläsning visar på sambandet mellan våld mot djur och våld mot kvinnor/partner, barn och äldre.

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.