6 nov
Utbildning

Fortsättningskurs: Systematiskt arbetsmiljöarbete i hästverksamheter

Välkomna till två spännande och lärorika dagar med arbetsmiljön i fokus. En fortsättningskurs i praktiskt arbetsmiljöarbete anpassad till hästverksamheter.

Det är dags att ta nästa steg i utvecklingen av din verksamhet! Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar både till en positiv utveckling och skapar attraktiva arbetsgivare.

Under kursen får du lära dig mer om säkerhetskulturen inom hästnäringen, din egna startpunkt och ambitionsnivå med arbetsmiljöarbetet. Du kommer att få verktyg både för förebyggande arbete och hur du hanterar olyckor.

Samtidigt lär du dig mer om arbetsmiljölagstiftningen och samverkan mellan olika intressenter. Vi arbetar tillsammans med olika fall, diskuterar och varvar med teori.

Utbildningen fungerar bra som fortsättning på kursen BAM Häst, men är även möjlig att gå utan förkunskaper. Vi varvar teori med praktiskt arbete utifrån verksamhetens egen arbetsmiljödokumentation.

Kursledare: Johanna Wallin
Johanna Wallin, som alltid haft ett brinnande intresse för hästar, är utbildad verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar, är fil.kand. miljövetenskap och Msc miljömanagement och policy. Hon har under många år arbetat både strategiskt och operativt med miljö- och arbetsmiljöfrågor inom flera olika branscher.

Innehåll:
Fortsättningskursen i arbetsmiljö ger ökad kunskap i lagstiftning, men också bra verktyg och tips. Vi tittar på hur man kan få in arbetsmiljöarbetet i den löpande verksamheten och hur man mäter och utvärderar framstegen.

Utbildningen ger djupare kunskaper i Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS:ar) som är extra viktiga för arbetsgivare inom hästnäringen, bland andra systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsplatsens utformning,
belastningsergonomi, ensamarbete och arbete med djur.

Den lyfter också ansvar och roller, till exempel kring regler som gäller när man har besökare och andra verksamheter som hovslagare och veterinär på plats.

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.