8 maj
Evenemang

Hästnäringens Kompetensdag

Skolledare och lärare vid naturbruksgymnasier bjuds varmt in till Hästnäringens Kompetensdag för inspiration, erfarenhetsutbyten och information om kvalitetssäkring av gymnasieskolor. I år speciellt i pedagogikens tecken! Syftet är att diskutera aktuella frågor kopplade till undervisning och forskning inom hästnäringen som kan vara till nytta för undervisningen inom naturbruksprogrammets hästinriktning.

Dagen är kostnadsfri, lunch och fika ingår!
Varmt välkomna önskar Sara Westholm, Hästnäringens nationella Stiftelse, Lars Bäckman
Hästnäringen Yrkesnämnd, Becky Evensen och Jennifer Alsing Åström, Ridskolan Strömsholm.

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.