20 apr
Evenemang

Öppen föreläsning ”Hästunderstött socialt arbete”

I samband med tilläggsutbildningen Hästunderstödda insatser som arrangeras av Hästsportens Folkhögskola på Ridskolan Strömsholm hålls en öppen föreläsning på temat ” Hästunderstött socialt arbete” 

Föreläsare är Catharina Carlsson, socionom med magister i folkhälsovetenskap samt en vidareutbildning i hästunderstödda interventioner. Efter sin examen i juridik arbetade hon inom Kriminalvården där hästar var en del av verksamheten. Vid Linnéuniversitetet där hon numera arbetar som lektor i socialt arbete har hon utvecklat och bedrivit utbildningar i hästunderstött socialt arbete på 7,5 respektive 15 högskolepoäng. Den 31 maj 2017 disputerade hon med sin avhandling Hästunderstött socialt arbete – ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal. Valet att studera behandling där hästunderstött socialt arbete ingår grundade sig på att tidigare studier visar att klienter kan uppleva relationen till personalen när hästen är med på ett annat sätt än i de traditionella institutionella miljöerna. Det är just relationer som lyfts fram som den viktigaste komponenten av både ungdomar och personal.

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.