Missa inte årets bästa arbetsmiljöutbildning.
25 sep
Utbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete i hästverksamheter

Välkomna till två spännande och lärorika dagar med arbetsmiljön i fokus.

Det är dags att ta nästa steg i utvecklingen av din verksamhet! Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar både till en positiv utveckling och skapar attraktiva arbetsgivare.

Under kursen får du lära dig mer om säkerhetskulturen inom hästnäringen, din egna startpunkt och ambitionsnivå med arbetsmiljöarbetet. Du kommer att få verktyg både för förebyggande arbete och hur du hanterar olyckor.

Samtidigt lär du dig mer om arbetsmiljölagstiftningen och samverkan mellan olika intressenter. Vi arbetar tillsammans med olika fall, diskuterar och varvar med teori.

Utbildningen fungerar bra som fortsättning på kursen BAM Häst, men är även möjlig att gå utan förkunskaper. Vi varvar teori med praktiskt arbete utifrån verksamhetens egen arbetsmiljödokumentation.

Kursledare: Johanna Wallin
Johanna Wallin, som alltid haft ett brinnande intresse för hästar, är utbildad verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar, är fil.kand. miljövetenskap och Msc miljömanagement och policy. Hon har under många år arbetat både strategiskt och operativt med miljö- och arbetsmiljöfrågor inom flera olika branscher.

Innehåll:

  • Under utbildningen varvar vi praktik och teori.
  • Vi går igenom vad arbetsmiljö och säkerhetskultur handlar om och hur skyddsorganisationen kan se ut med ansvarsfördelning och samarbete.
  • Diskussion om varför det är viktigt att rapportera tillbud, risker och olyckor samt skillnaden på dessa och hur man rapporterar och till vem.
  • Förebyggande arbetsmiljöarbete, verktyg för riskinventering och riskanalys.
  • Om olyckan inträffar, vad gör man då och hur ska man förbereda sig?
  • Efter olyckan, vad kan vi dra för lärdomar och hur kan vi skapa en bättre arbetsmiljö?
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.