För att stödja och utveckla tillgången till hälsofrämjande insatser med hästen och dess miljö som resurs startades 2019 ett Samverkanscentrum med säte på Ridskolan Strömsholm av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI) och Svenska Ridsportförbundet.

Med Samverkanscentrumet vill organisationerna öka tillgängligheten till verksamheter där hästen medverkar till att främja hälsa, lärande och ett gott liv för personer i behov av stöd och insatser.

Samverkanscentrumet ska värna om utveckling och bistå som en oberoende part för att utveckla relationer mellan branschens entreprenörer, ideella aktörer och offentlig sektor.

HUI

Hästunderstödda Insatser, HUI, är ett paraplybegrepp som omfattar terapeutiska, lärande och hälsofrämjande aktiviteter för personer i behov av stöd i sin livssituation med hästen och dess miljö som resurs. Hästunderstödda insatser används inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola. Insatserna kan avse stöd för fysiska, psykiska, psykosociala och/eller kognitiva funktioner.

Friskvård

Inom Svenska Ridsportförbundets medlemsklubbar finns en omfattande verksamhet för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning. Cirka 4 000 ryttare med funktionsnedsättning får genom ridsporten möjlighet till en meningsfull fritidssysselsättning och tävlingskarriär.

Aktuellt
Samarbetspartner

Strömsholm.com använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.