KRAFFT Showbana

Alla dagar mellan kl. 11.00 – 15.00 är det uppvisningar på KRAFFT Showbana. Du hittar det detaljerade programmet för varje dag under fliken program.

Nedan kan ni läsa mer om de olika inslagen som visas.

Hästpolo

Onsdagen den 6 juni och lördagen den 9 juni kommer Stockholm Polo Club och kör en uppvisningsmatch i polo! Med Strömsholms Slott i bakgrunden kan du som besöker oss förvänta dig något alldeles extra dessa dagar, bland annat är du som publik välkommen in på banan i pausen för att trampa till gräset. Sedan gammalt i polosporten blir den som trampar gräs bjuden på bubblande dryck!

Svensk Skydd (hundsport)

Skydd ingår som ett specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov. Hunden ska stoppa en flyende person och avvärja kraftiga hot mot föraren.

Inom Svenska Brukshundklubben (SBK) finns ett par olika former av skyddsprov, dels de traditionella svenska, dels de internationella. Gemensamt för dem är att hundarna prövas i skyddsarbete, lydnad och nosarbete. De två senare delarna skiljer sig inte mycket från övriga provformer vad gäller utförande och krav på hundarna.

Historiskt har skyddsarbetet skapats mycket utgående från den polisiära användningen av hund.

Hunden ska hela tiden vara under god lydnad från föraren och får bara agera i speciella situationer. Dessa kan beskrivas som då hunden sänds av föraren efter flyende person, då en person som hunden satts att bevaka försöker avvika samt då föraren utsätts för ett kraftigt hot (angrepp) från en person.

Man bedömer hundens kraft i angrepp, upphörande med angrepp på kommando från föraren eller då personen slutat fly eller angripa samt uppmärksamhet vid bevakning.

Working Equitation

Working Equitation innebär förtroende och samspel mellan ryttare och häst, noggranna vägar, precision men även lite fart och fläkt.

Hur tävlar man i Working Equitation?
I Working Equitation erhåller du procent (%) som i ett dressyrprogram och du rider en hinderbana samt ett speedmoment på tid. Samspelet mellan häst och ryttare sätts i fokus.

De tre olika momenten som ingår är ett dressyrmoment som rids på en dressyrbana där hästen ska gå i en för klassen ändamålsenlig form och följer samma röda tråd som dressyrtävlan. Det andra momentet är teknikmomentet. Där ska ryttaren öppna grindar, rida över broar, göra små hopp, rida volter och utföra olika uppgifter från hästryggen samt rygga ut ur en trång passage.

Det sista momentet är speedmomentet och här rids en bana på enbart tid, precis som i en omhoppning. För att snabbt kunna komma runt banan gäller det att ha ett gott samspel, en smidig och uppmärksam häst. Nedslag av hinderdelar ger tidstillägg medan fångande av ringen kan ge tidsavdrag.

Westernridning

Westernridningen har utvecklats från boskapsarbete till häst, främst i Nordamerika, med rötter långt tillbaka i Spanien m.fl. länder. Ridning, traditioner, utrustning och kläder, allt härstammar från den beridna boskapsherden; cowboyen.

Westernridningen har idag utvecklats till ren tävlingsridning fjärran från ranchlivet.

Huvudpartners till Strömsholmsdagarna

Strömsholm.com använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.