ridlärare

Preparandkurs SRL II-III, fortbildning för diplomerade SRL I-III

Denna kurs förbereder dig inför kommande yrkesprov till Svensk Ridlärare II-III. Men är också en god möjlighet för dig som vill vidareutvecklas i din ridlärarroll.
Om utbildningen

Under 4 veckor får du utveckla, fördjupa och träna dina färdigheter i ridning, undervisningsmetodik och ridlära. Även träning av hästen från marken (tömkörning, löshoppning och longering) ingår.  Kursen innehåller två ridpass per dag, ett i dressyr och ett i hoppning samt arbete av hästen från marken vid flera tillfällen. Även undervisningsmetodik i dressyr och hoppning samt ridlära ingår på den nivå som krävs i ett yrkesprov för SRL II resp SRL III.  Ridningen kommer att ske på Ridskolan Strömsholms skolhästar.

Utbildningen genomförs på heltid under 4 veckor. Kursen har 12 platser (4-6 st SRL I resp 4-6 st SRL II/SRL III) Kurstid: 31 juli– 25 augusti 2017

Vanliga frågor och svar

1) Allmän högskolebehörighet
2) Lägst SRL I
3) Yrkeserfarenhet minst ett år efter erhållen SRL-behörighet (dvs behörig att göra yrkesprov)

Intyg som visar att du uppfyller behörighetskraven ska bifogas ansökan.

Kurskostnaden är 1000 kr/kursvecka. I kostnaden ingår visst studiematerial och hästkostnad. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Undervisningen är avgiftsfri. Om kursplats köps upp av Arbetsförmedlingen eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. Under 20 år kan man söka studiehjälp. Kost

Ridskolan Strömsholms välutbildade ridlärare. Alla med mångårig erfarenhet av yrket och utbildning av ridlärare.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 15 april 2017. Efter att ansökningstiden är avslutad skickas information ut med besked om du är antagen, står på reservplats eller inte är antagen. De som har anmält sig till yrkesprov har förtur. Vid stort antal ansökningar kommer antal yrkesverksamma år vid ridskola att användas som en urvalsmetod.

Till ansökan.

Ansök
Tidigare elever

Karin till vänster. Foto: Svenska Ridsportförbundet

Karin Hanunu är ridlärare på Billdals Ridklubb och läste preparandkurs för SRL II-III sommaren 2016. Nu är hon diplomerad SRL III!

Läs mer.

Kontaktperson
Susanne Ring Kursadministratör
Sofia Martinsson Hästsportens Folkhögskola
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Strömsholm.com använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.