Nyhet

Skickliga stipendiater prisades

Under lördagen delades sex stipendier ut till elever på Ridskolan Strömsholm. Varje stipendium är på 5 000 kronor var.
Årets stipendiater fick ta emot blommor och diplom under Strömsholmsdagarna.

Under prisutdelningen fick de både diplom och blommor av stipendiets sponsor.

Tomas Hansson fick pris av Catarina Pettersson, kommunalråd i Hallstahammars kommun.

De här eleverna prisades:
Tomas Hansson, Hovslagarutbildningen, fick stipendiet ”God Kamrat”
Stipendiet är skänkt av Hallstahammars kommun och går till den elev vid Ridskolan Strömsholm som under sin utbildning har visat på mycket gott kamratskap och stor social kompetens.

Motivering: ”Stipendiet tilldelas en kamrat och teambuilder som alltid strävat efter hela lagets utveckling. Med ödmjukhet, envishet, kunskap och stor empatisk förmåga har Tomas under hela utbildningen funnits där som kompis för sina studiekamrater och som bollplank för lärarna.”

Saga Kullberg fick pris av Christina Rosell, VD för Ridskolan Strömsholm och Flyinge.

Saga Kullberg, dressyrstipendiat fick stipendiet ”Utveckling”
Stipendiet är skänkt av Riksanläggningarna Flyinge och Ridskolan Strömsholm och går till den elev/student vid Ridskolan Strömsholm som har tagit tillvara på sin utbildning och genom detta genomgått en märkbar utveckling inom såväl teoretiska som praktiska ämnen. Eleven/studenten ska med denna grund ha goda förutsättningar att bidra till hästnäringens framtida utveckling.

Motivering: ”Saga har visat en stor utveckling, både som person och ryttare, genom sin positiva attityd och stora engagemang. Hon är först i stallet på morgonen och alltid glad, ser till hästarnas bästa och har även utvecklat våra skolhästar och kvalat dem till Breeders Trophy.”

Albin Alf fick pris av Becky Evensen, utbildningschef på Ridskolan Strömsholm och Flyinge.

Albin Alf, Ridsportgymnasiet, fick stipendiet ”Årets Ridsportare”
Stipendiet är skänkt av Ridskolan Strömsholm och går till den elev på Ridsportgymnasiet som under utbildningsåret har väl genomfört såväl teoretiska som praktiska moment och kommer att ha god potential inom hästyrket. Eleven ska också ha visat ett trevligt uppförande, ett gott ledarskap gentemot kamrater samt ett gott horsemanship. Eleven har på detta sätt värdigt representerat Ridskolan Strömsholm.

Motivering: ”Med integritet, från första dagen, har Albin oförtröttligt arbetat för att förkovra sig inom yrkesområdet. Samtidigt har han med heder genomfört övriga kurser och åtaganden. Han har varit ödmjuk och respektfull i sina relationer och utnyttjat varje tillfälle till utveckling och växande. Därigenom har han nått hög kompetens och gott anseende.”

Jessica Engell Cremen fick pris av Annika Tjernström, generalsekreterare i Svenska Ridsportförbundet.

Jessica Engell Cremen, Ridlärarutbildningen för Svensk ridlärare III, fick stipendiet ”Årets Ridsportförebild”
Stipendiet är skänkt av Svenska Ridsportförbundet och går till den elev på Ridskolan Strömsholm som under sin utbildningstid har visat sig vara en god förebild för Svensk Ridsport, visat en god vilja och förmåga att tillgodogöra sig sin utbildning, såväl i sin idrott som i sina studier.

Motivering: ”Jessica har genom sitt stora engagemang under sin utbildning, utvecklas både som ryttare och person. Hon har påvisat ett gott horsemanship och hon är en god förebild och ambassadör. Inte bara för Ridskolan Strömsholm utan för hela ridlärarkåren i och med hennes prestation under Equestrian Educational Network – EEN Student Championships, där hon vann hela tävlingen individuellt.”

Angelica Gehlin fick pris av Sanne Nilimaa, KRAFFT.

Angelica Gehlin, Ridlärarutbildningen, Svensk ridlärare II, fick Stipendiet ”Foder”
Stipendiet är skänkt av Lantmännen KRAFFT till den elev på Ridskolan Strömsholm som under sin utbildning visat stor förståelse för hur hästen ska utfodras, ur ett helhetsperspektiv, såväl teoretiskt som praktiskt.

Motivering: ”Angelica har visat på stor kunskap om ridskolehästens utfodring, i lektionssalen samt även visat prov på att hon kan omsätta detta i praktisk ridskoleverksamhet.”

Matilda Hauptmann, Hippologprogrammet fick stipendiet ”Horsemanship”

Matilda Hauptmann fick pris av Helena Ström, Agria.

Stipendiet är skänkt av Agria till den elev på Ridskolan Strömsholm som tydligt visat på god hästhållning det vill säga som har haft en attityd som alltid sätter hästens välbefinnande i centrum och genom detta varit ett gott föredöme för de andra eleverna vid RS.

Motivering: ” Mathilda sätter alltid hästens bästa i första rummet och har ägnat mycket tid och engagemang åt att hålla hästarna i toppskick. Mathilda är mycket målmedveten och visar en mycket professionell hästhållning.”

Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.