Integritet policy och GDPR

Vi på Ridskolan Strömsholm AB älskar hästar. Och även människor. Därför vill vi att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Detta då vi tror att om vi tar hand om dig och dina personuppgifter, så kommer våra hästar känna sig trygga med dig. Därför vill vi att du läser vår integritetspolicy och där vi förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.  

Behandling av personuppgifter, till exempel namn, adress, e-postadress eller telefonnummer från en registrerad ska alltid överensstämma med dataskyddsförordningen och i enlighet med svensk lagstiftning. Vi vill därför med denna integritetspolicy förklara hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

Vill du komma i kontakt med oss, så kan du titta längst ner på sidan.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänvisas till en levande fysisk individ. Personuppgifter som direkt kan hänvisas till en individ kan vara namn, e-mailadress och telefonnummer. Exempel på personuppgifter som inte direkt kan hänvisas till en individ, men genom att använda sig av kompletterande uppgifter så kan det även vara en personuppgift. Detta kan till exempel vara ett namn på en häst, med kompletterande listor så kan vi med stor sannolikhet veta vilken ryttare som hoppade högst i en tävling.

Vad är en behandling av personuppgift?

Alla personuppgifter som samlas in behandlas på något sätt. Det kan ske både på automatiserad väg, såsom i våra IT-system eller i fysiska register, som till exempel fysiska pärmar

Vilka personuppgifter vi samlar in och till vilket ändamål:

Ändamål Rättslig grund Personuppgifter som behandlas Lagringstid
Generell hantering av kontaktuppgifter, allt ifrån anställda till kunder och leverantörer Berättigat intresse Namn, Email, Adress, Telefonnummer 3 år
Behandling av personuppgifter som krävs för att fullfölja avtalet vid försäljning av häst, biljetter, kurser, evenemang Avtal Namn, Personnummer, email, telefonnummer, adress För häst 3 år enlig konsumentköplagen, Avtalstiden +2 år
Personuppgifter som behandlas vid löpande bokföring, fakturering och redovisning Rättslig förpliktelse Namn, Adress, Telefon, Personnummer, Epostadress 7 år
Uppgifter som behandlas i samband med tilldelning av boende på elevhemmet och under boendetiden Avtal Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress Tills eleven avslutar sin utbildning
Vid störningar och klagomål på elevhem Avtal Namn, telefonnummer, Störning och klagomål Tills eleven avslutar sin utbildning
I samband med tävlingar så samlar vi in följande personuppgifter för att kunna tillhandahålla startlistor, resultat och priser Avtal Namn, adress, telefonnummer, personnummer, email 10 år
Vid anmälan till intresseaktiviteter och events och för att erbjuda specialkost och specialkost behövs Samtycke Hälsa Vid eventets avslut
Personuppgifter som samlas in i samband med rekrytering av medarbetare Berättigat intresse Namn, adress, tel, mail, Referenser Anställningstiden +1år
Personuppgifter som behandlas när man besöker hemsidan och använder Gästwifi Samtycke Cookies, IP-nummer 12 månader
Personuppgifter som behandlas i samband med bokningar av hotell, konferens, rundtur, ridhus och uppställning Avtal Namn, Telefonnumer, Mail, Adress, Orgnr, specialkost, hälsa, husdjur, ålder 3 år
Utskick av nyhetsbrev till gamla studenter för att bibehålla kontakten och för eventuella undersökningar i studerandesyfte Berättigat intresse Namn, Email Tills uppsägning av mailutskick
Personuppgifter som behandlas i samband med att man visar intresse att komma och se hur skolan fungerar med Prova-på aktiviteter, skuggning av student och allmän information och uppföljning Berättigat intresse Namn, Emailadress, Telefonnummer, Adress 2 år
Underlag för beslut om antagning Allmänt intresse Namn, personnummer, adress, meritpoäng grundskola 10 år
Personuppgifter som samlas in i samband med ansökan och som behandlas som underlag för beslut om antagning till respektive utbildning Allmänt intresse Namn, Personnummer, Adress, Telefon, Email, tidigare utbildning, grundläggande högskolebehörighet, poäng antagningsprov, CV, F-skattsedel 10 år
Personuppgifter som samlas in i samband med det praktiska antagningsprovet, på plats eller digitalt Allmänt intresse Namn, Personnummer, bedömning på praktisk prov 10 år

Vart sker behandlingen av dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att alla dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vid de tillfällen det inte är möjligt så ser vi alltid till att dina personuppgifter skyddas i enlighet med Dataskyddsförordningen. I de fall dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES i dagsläget så skyddas de av Standardkontraktsklausuler.

Vem delar vi dina personuppgifter med:

Det händer att vi delar dina personuppgifter med andra organisationer. Dessa är:

Personuppgiftsbiträden, Dessa behandlar uppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden inom följande kategorier:

 • IT-tjänster
 • Rekryteringsfirma
 • Marknadsföring
 • Samordning av ansökningar

Vi kan även dela med oss av dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga. Dessa är de organisationer som är ensamt ansvarig för behandlingen och dessa kan vi inte ställa några krav på. Dessa är:

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Elevhälsa

Var får vi dina personuppgifter ifrån:

När:

 • Du tillhandahåller oss dina personuppgifter i samband med att du kontaktar oss, per telefon, email eller genom hemsidan
 • Du söker en utbildning, antingen via oss eller genom våra samarbetspartners
 • Kommuner och samarbetspartners som vi har avtal med att bedriva utbildning
 • Leverantörer som tar hand om viss försäljning åt oss, så ger du oss de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna ge dig mer information, offerera eller för att utföra en tjänst.

Vi kan även inhämta personuppgifter från våra samarbetspartners och uppdragsgivare som använder våra tjänster.

Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för vilket ändamål det gäller.

Dina rättigheter:

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt under gällande lagstiftning. I detta avsnitt förklarar vi dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. För att vi ska kunna tillgodose din förfrågan om dina rättigheter så måste vi säkerställa att det är rätt person som ställer frågan, varför vi måste kunna identifiera dig. Allt för din trygghet.

Rätt till tillgång

Vi är öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att begära ut ett registerutdrag om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan därför begära tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Vi är måna om att vi har korrekta personuppgifter om dig. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga så är din rättighet att få dem rättade. Det kan även vara så att de är ofullständiga och behöver kompletteras.

Rätt till radering

Dina personuppgifter tillhör dig och vi lånar endast dem. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om du anser att de till exempel behandlas olagligt eller de inte längre behövs. Dock så måste vi vid vissa tillfällen fortsätta behandlingen av personuppgifter där det finns andra lagar som kräver det, till exempel bokföringslagen. När det finns andra lagar som tvingar oss att fortsätta behandla dina personuppgifter så har vi inte möjlighet att radera dina uppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Detta innebär att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa ändamål. Detta kan ske i fall den registrerade motsätter sig uppgifternas korrekthet eller om de behandlas olagligt. Behandlingen av dina personuppgifter kommer därför begränsas under tiden som utredningen sker.

Rätt att göra invändning mot viss typ av behandling

I de fall vi använder oss av intresseavvägning, så har du rätt att göra invändning på behandlingen av personuppgifter. I de fall vi anser att vår behandling väger tyngre än den registrerades intresse så kommer vi att fortsätta behandlingen av personuppgifter. I de fall du invänder mot direktmarknadsföring så kommer vi att sluta den behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Vid de tillfällena vår behandling av dina personuppgifter sker på automatiskt vis och med de rättsliga grunderna samtycke eller avtal, så har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format och har även möjligheten att få det överfört direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt så är du välkommen att kontakta oss. Det är även din rättighet att kontakta Datainspektionen för eventuella klagomål hur vi behandlar dina personuppgifter. Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Du ska alltid känna dig trygg att lämna ut dina personuppgifter till oss på Flyinge AB. Vi jobbar aktivt med både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och endast personal och samarbetspartners med rätt behörighet har möjlighet att få tillgång till dina personuppgifter.

Cookies:

Se separat cookiepolicy

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter så kan du kontakta oss på:

Ridskolan Strömsholm RS AB, med org. nr 556694-0408, med adress: Stallbacken 6, Knytpunkten, 734 94 Strömsholm.

info@stromsholm.com alternativt på 0220-451 00

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.