Flyinge söker veterinär/stallmästare

Nu söker Flyinge en veterinär/stallmästare på heltid med fokus på utbildning, avel och hästutveckling.

Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm AB är två av tre riksanläggningar inom hästnäringen. Bolagen har tagit ett stort grepp kring samarbete, effektivitet och utveckling och har en gemensam vision om att bli Swedish Equestrian Centers of Excellence – vi utvecklar kunskap, hästar och människor.

Våra kärnområden omfattar:

 • Utbildning (från kortkurser till universitetsutbildningar över folk- och yrkeshögskola samt gymnasieutbildning).
 • Forskning & utveckling.
 • Häst- och sportutveckling.
 • Evenemang och tävlingar.
 • Riksanläggningarna Ridskolan Strömsholm AB och Flyinge AB styrs av en gemensam styrelse, VD och ledning.

  Som Stallmästare ingår du i den gemensamma ledningsgruppen och har i denna ett anläggningsövergripande ansvar för det strategiska utvecklingsområdet Häst och Avel.

  Som Stallmästare kommer du att dels vara ansvarig för Flyinges hästar och stall samt utevistelseområden, dels arbeta med utbildning. Till din hjälp har du tre stallförmän varav en fungerar som huvudförman för att säkerställa att vi har effektiva och kvalitetssäkrade rutiner och processer samt för schemaläggning av stalltjänst. I Stallmästartjänsten ingår ansvar för djurhållningen, smittskyddsansvar samt att arbeta som anläggningsveterinär.

  Utbildning är en stor och viktig del i tjänsten och sker såväl i föreläsningssalen som i den dagliga verksamheten i stallen. Du kommer att undervisa i anatomi, fysiologi, träningsfysiologi, smittskydd, hovens sjukdomar samt hälso- och sjukvård i både våra yrkesutbildningar (hovslageri, unghäst- och beridarprogram) samt på universitetsnivå på Hippologprogrammet som vi driver med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som huvudman.

  Förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet är viktigt för våra studenter/elever och oss anställda på Flyinge. Du kommer även vara en viktig spelare i att bygga nya utbildningar inom avel och hästutveckling.

  Som medlem i den gemensamma ledningsgruppen arbetar man över bolagsgränser och verkar för att säkerställa det som är bäst för helheten samt verkar för ett gott samarbetsklimat mellan anläggningarna. Det finns ett uttalat ansvar att vara ett föredöme avseende kundfokus, servicekänsla, djurhållning och kvalitet.

  Tjänsten är en heltid placerad på Flyinge men omfattar regelbundna resor till systeranläggningen Ridskolan Strömsholm AB i Strömsholm, Hallstahammars Kommun.

  Din erfarenhet:
  Vi söker dig som har en bred erfarenhet av att arbeta som veterinär med hästar som huvudområde. Är du disputerad är detta meriterande men inget krav. Pedagogisk utbildning, erfarenhet och goda vitsord är av betydelse. Möjlighet att forska inom tjänsten finns och uppmuntras.

 • Du har stora krav på djurhållning och djurens välmående samt brinner för kvalitet och ”ordning och reda”.
 • Vi ser gärna att du har vana och erfarenhet från stallarbete på en större anläggning.
 • Erfarenhet av att undervisa är en stor fördel, ett brinnande intresse för utbildning är ett krav.
 • Du har ett stort intresse för avel och hästutveckling, både avseende forskning och praktisk tillämpning.
 • Som person och chef har/är du:

 • Lätt för att samarbeta.
 • Prestigelös.
 • Tydlig och transparent.
 • Proaktiv och självgående.
 • Ansvarstagande och beslutsam.
 • Entusiasmerande
 • Vi är en kvinnodominerad arbetsplats i en så likaledes bransch varför vi gärna ser manliga sökande.

  För mer information, se kontaktuppgifter nedan

  Flyinge är en av Sveriges tre riksanläggningar för ridsport. Här utvecklas kunskap, hästar och
  människor med målet att bli Swedish Equestrian Center of Excellence. Anläggningen är ett modernt hippologiskt kompetenscentrum. Flyinge är ett av världens äldsta stuterier med anor från 1100-talet. Anläggningens huvudfokus är avel, hästförädling och evenemang.

Kontaktperson
Christina Rosell VD, Ridskolan Strömsholm och Flyinge
Riksanläggningarna Ridskolan Strömsholm AB och Flyinge AB söker en Administrativ chef med ett tydligt utvecklingsfokus

Som Administrativ Chef kommer du ha personalansvar för en mindre grupp medarbetare på respektive bolag som gemensamt pro-aktivt ska stödja ledningen med underlag och rapporter för att säkerställa att vi levererar enligt plan. Enhetens ansvar omfattar Ekonomi (budgetering, redovisning, nyckeltal och självkostnadskalkyler, månatlig uppföljning/analys samt bokslut/årsredovisning), Formalia (företagsformalia, styrelse- och ägarmaterial samt tillstånd), Avtal (juridiskt avtalsstöd, uthyrnings-, leverantörs-, samarbets-, hyresavtal samt försäkringar), Inköp (upphandlingar och inköpssamordning) samt HR (förhandlingar, ansvarsbeskrivningar, policys, avtal).

Den Administrativa Chefen ansvarar för att bolagens redovisning och avtalshantering bedrivs professionellt och enligt gällande lagar och förordningar med bolagens gemensamma bästa i fokus.

Riksanläggningarna Ridskolan Strömsholm AB och Flyinge AB styrs av en gemensam Styrelse, VD och ledning. Som Administrativ Chef deltar du i den gemensamma ledningsgruppen och har i denna ett övergripande ansvar för bolagens administrativa processer.

Som medlem i den gemensamma ledningsgruppen arbetar man över bolagsgränser och verkar för att säkerställa det som är bäst för helheten samt verkar för ett gott samarbetsklimat mellan anläggningarna. Det finns ett uttalat ansvar att vara ett föredöme avseende kundfokus, servicekänsla och kvalitet.

Tjänsten är placerad på Ridskolan Strömsholm men omfattar resor till systeranläggningen Flyinge AB i Skåne.

Din erfarenhet:

Vi söker dig som har en bred erfarenhet av ekonomi, bolagsformalia, juridik och företrädesvis även av HR-frågor i ett mindre bolag.

 • Särskild vikt läggs på lång erfarenhet som ledare med direkt och indirekt personalansvar.
 • Dokumenterad erfarenhet av att leda ekonomiavdelningar med ett helhetsansvar.
 • Du har haft aktivt ansvar för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra processer.
 • Du har vana att arbeta nära verksamheter och att ha verksamhetens behov av stöd i fokus.
 • Du har erfarenhet och adekvat kunskap kring avtal, förhandlingar, upphandlingar och dess uppföljning.
 • Intresse för vår bransch är givetvis bra – men vi söker inte dem som vill arbeta hos oss för just det – professionalism inom skrået är oerhört centralt för denna roll.

Som person och chef har/är du:

 • Lätt för att samarbete
 • Prestigelös
 • Tydlig och transparent
 • Proaktiv och Självgående
 • Ansvarstagande och Beslutsam
 • Entusiasmerande

Erfarenhet och eftergymnasial utbildning är ett krav för denna tjänst. Vi är en kvinnodominerad arbetsplats i en så likaledes bransch varför vi gärna ser manliga sökande.

Ansökan med CV skickas till via mail till Christina Rosell, kontaktuppgifter nedan

Sista ansökningsdag är den 30 april men vi kommer utvärdera kandidater löpande.

Kontaktperson
Christina Rosell VD, Ridskolan Strömsholm och Flyinge
Ämneslärare till Ridsportgymnasiet Strömsholm

Vi söker dig som är behörig lärare för gymnasiet i något av följande ämnen/ämneskombinationer: svenska, idrott och hälsa, historia, religion och som har erfarenhet av undervisning på gymnasiet. Vi söker även dig som är behörig specialpedagog.
Vill du arbeta i en utvecklande och stimulerande miljö tillsammans med målinriktade elever och engagerade kollegor då har vi tjänsten för dig
Ridskolan Strömsholm RS AB (RS) är fristående huvudman för Ridsportgymnasiet sedan hösten 2014, men har genomfört gymnasieutbildning på uppdrag av Hallstahammars kommun sedan 1980-talet.  Nuvarande utbildning har funnits sedan 2001, först som specialutformat program och nu som naturbruksprogram med ridsportinriktning. Utbildningen har riksintag och ett stort antal sökande elever från hela Sverige men också från andra nordiska länder. Vi har totalt 90 platser på tre årskurser. Skolan har elevhem.

Rollen som lärare på RS innebär att du undervisar inom ditt ämne/dina ämnen men också utvecklar undervisningen och utbildningsmiljön på skolan tillsammans med övriga lärare och personal. Vi erbjuder dig som lärare på RS en spännande och utvecklande miljö tillsammans med studiemotiverade och målinriktade elever samt engagerade kollegor. Har du dessutom ett hästintresse finns stora möjligheter att tillsammans med oss utföra din hobby.

Du är engagerad, initiativrik och utvecklingsinriktad samt har förmåga att genom inspirerande undervisning tillse att eleverna når sina individuella mål utifrån sina förutsättningar. Du arbetar ämnesövergripande tillsammans med övriga lärare och använder IT som ett naturligt verktyg i såväl undervisning som i ditt övriga arbete. Du vill bidra till hela skolans funktion och utveckling och gillar att arbeta i team. Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom häst eller naturbruksämnen.

Som person är du självgående och strukturerad, vilket innebär att du har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter och att hålla uppsatta tidsramar. Du är även flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. För oss är din personlighet viktig och att du och har en ”can-do-attitude”.

Är du intresserad?
Du är varmt välkommen med CV och personligt brev. Skicka din ansökan via mail till Jennifer Alsing Åström senast den 1 april 2018.

Tjänsten är tillsvidare och på 50-100%. Tjänstgöringsgraden kan öka eller minska beroende på ämneskombinationer och eventuella andra uppdrag inom skolan.

Tillträde 13 augusti 2018.

Frågor besvaras av rektor Jennifer Alsing Åström, kontaktuppgifter nedan.

Kontaktperson
Jennifer Alsing-Åström Rektor, Ridsportgymnasiet
Naturbrukslärare/Ridlärare med inriktning hoppning sökes till Ridsportgymnasiet Strömsholm

Vill du arbeta i en utvecklande och stimulerande miljö tillsammans med målinriktade elever och engagerade kollegor då har vi tjänsten för dig

Ridskolan Strömsholm RS AB (RS) är fristående huvudman för Ridsportgymnasiet Strömsholm. Utbildningen är ett naturbruksprogram med ridsportinriktning och har riksintag med ett stort antal sökande från hela Sverige och andra nordiska länder. Vi har totalt 90 platser på tre årskurser. Skolan har elevhem.

Vi söker dig som har pedagogisk utbildning med lärarlegitimation eller som är intresserad av att i nära framtid gå lärarutbildning. Dina huvudsakliga ämnen är inom Hästkunskap/Naturbruk och Ridning-hoppning. Vi ser att du är lägst svensk ridlärare 2 med erfarenhet av arbete på ridskola, då vi ansökt om och hoppas på att få bedriva utbildning av svensk ridlärare 1 på gymnasiet med start ht 2019. Meriterande är att du är aktiv i sporten samt har sportsliga meriter. Du är engagerad, initiativrik och utvecklingsinriktad samt har förmåga att genom inspirerande undervisning tillse att eleverna når sina individuella mål utifrån sina förutsättningar. Det innebär att du undervisar inom ditt ämne, men också utvecklar undervisningen på skolan tillsammans med övriga lärare. Du arbetar gärna ämnesövergripande och använder IT som ett naturligt verktyg i såväl undervisning som i övrigt arbete. Du vill bidra till hela skolans funktion och utveckling och gillar att arbeta i team.
Som person är du självgående och strukturerad, vilket innebär att du har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter och att hålla uppsatta tidsramar. Du är även flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi använder den digitala lärplattformen Fronter i undervisningen och arbetar aktivt för att utveckla detta.

I rollen som ridlärare är du en del av ridlärarteamet på Strömsholm. Du brinner för att undervisa elever tillsammans med våra välutbildade hästar.

Är du intresserad?

Varmt välkommen med CV och personligt brev. Skicka din ansökan via mail till Jennifer Alsing (kontaktuppgifter nedan) senast den 23 mars 2018.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75-100%, vi tillämpar provanställning. Tjänstgöringsgraden kan öka eller minska beroende på eventuella andra uppdrag inom skolan.

Tillträde 6 augusti 2018

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Jennifer Alsing Åström.

Kontaktperson
Jennifer Alsing-Åström Rektor, Ridsportgymnasiet
Naturbrukslärare/Ridlärare med inriktning dressyr sökes till Ridsportgymnasiet Strömsholm

Vill du arbeta i en utvecklande och stimulerande miljö tillsammans med målinriktade elever och engagerade kollegor då har vi tjänsten för dig

Ridskolan Strömsholm RS AB (RS) är fristående huvudman för Ridsportgymnasiet Strömsholm. Utbildningen är ett naturbruksprogram med ridsportinriktning och har riksintag med ett stort antal sökande från hela Sverige och andra nordiska länder. Vi har totalt 90 platser på tre årskurser. Skolan har elevhem.

Vi söker dig som har pedagogisk utbildning med lärarlegitimation eller som är intresserad av att i nära framtid gå lärarutbildning. Dina huvudsakliga ämnen är inom Hästkunskap/Naturbruk och Ridning-dressyr. Vi ser att du är lägst svensk ridlärare 2 med erfarenhet av arbete på ridskola, då vi ansökt om och hoppas på att få bedriva utbildning av svensk ridlärare 1 inom gymnasiet med start ht 2019. Meriterande är att du är aktiv i sporten samt har sportsliga meriter. Du är engagerad, initiativrik och utvecklingsinriktad samt har förmåga att genom inspirerande undervisning tillse att eleverna når sina individuella mål utifrån sina förutsättningar. Det innebär att du undervisar inom ditt ämne, men också utvecklar undervisningen på skolan tillsammans med övriga lärare. Du arbetar gärna ämnesövergripande och använder IT som ett naturligt verktyg i såväl undervisning som i övrigt arbete. Du vill bidra till hela skolans funktion och utveckling och gillar att arbeta i team.
Som person är du självgående och strukturerad, vilket innebär att du har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter och att hålla uppsatta tidsramar. Du är även flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi använder den digitala lärplattformen Fronter i undervisningen och arbetar aktivt för att utveckla detta.

I rollen som ridlärare är du en del av ridlärarteamet på Strömsholm. Du brinner för att undervisa elever tillsammans med våra välutbildade hästar.

VILKA ÄR VI?

”Ridskolan Strömsholm – Vi utvecklar kunskap, hästar och människor”

Ridskolan Strömsholm är i likhet med Flyinge och Wången en av Hästnäringens Riksanläggningar. Riksanläggningarna har det gemensamma uppdraget att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens fortsatta utveckling.

Ridskolan Strömsholm är Svenska Ridsportförbundets utbildningsanläggning. Här finns olika skolformer som Ridsportgymnasium, Hästsportens Folkhögskola, Yrkeshögskola och Universitet (SLU). Spetskompetens inom hoppning, dressyr och hovslageri är viktiga, liksom inom pedagogik, hästhållning, anläggningsdrift, ledarskap och forskning.

Ridskolan Strömsholm är belägen i Hallstahammars kommun, rimligt nära Västerås, Köping och Eskilstuna.

 

Är du intresserad?

Varmt välkommen med CV och personligt brev. Skicka din ansökan via mail till Jennifer Alsing Åström (kontaktuppgifter nedan) senast den 23 mars 2018.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75-100%, vi tillämpar provanställning. Tjänstgöringsgraden kan öka eller minska beroende på eventuella andra uppdrag inom skolan.

Tillträde 6 augusti 2018

Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Jennifer Alsing Åström.

Kontaktperson
Jennifer Alsing-Åström Rektor, Ridsportgymnasiet
VILKA ÄR VI?

”Ridskolan Strömsholm – Vi utvecklar kunskap, hästar och människor”

Ridskolan Strömsholm är, i likhet med Flyinge och Wången, en av Hästnäringens Riksanläggningar. Riksanläggningarna har det gemensamma uppdraget att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för näringens och branschens fortsatta utveckling.

Ridskolan Strömsholm är Svenska Ridsportförbundets utbildningsanläggning. Här finns olika skolformer som Ridsportgymnasium, Hästsportens Folkhögskola, Yrkeshögskola och Universitet (SLU). Spetskompetens inom hoppning, dressyr och hovslageri är viktiga, liksom inom pedagogik, hästhållning, anläggningsdrift, ledarskap och forskning.

Ridskolan Strömsholm är belägen i Hallstahammars kommun, rimligt nära Västerås, Köping och Eskilstuna.

Kontaktperson
Christina Rosell VD, Ridskolan Strömsholm och Flyinge
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Strömsholm.com använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.