En del av vardagen

Arbetet med forskning och utveckling (FoU) är en tydlig del av Ridskolan Strömsholm som riksanläggnings dagliga verksamhet. För oss är det viktigt att göra forskningsarbetet – och dess resultat tillgängligt. Därför har vi samlat rapporter, uppsatser och andra delar av vårt arbete här.

FoU leds av agr. doktor Karin Morgan, docent och adjungerad universitetslektor vid SLU. På Ridskolan Strömsholm finns fil. doktor Gabriella Thorell (idrottsvetenskap) och agr. doktor Linda Kjellberg (hästhållning och hästars välfärd). Karin handleder även Nina Känsälä (sporthästens välfärd) och Therese Waerner (den ungas röst i ridsporten). 

Här kan du läsa mer om vad forskarna arbetade med under 2021.

FoU-rapport 2022 och 2023.

Samverkan

RS har ett nära samarbete med SLU genom universitetsutbildningen, Hippologprogrammet. FoU-verksamheten på RS drivs i form av forsknings- och utvecklingsprojekt samt genom hippologstudenternas examensarbeten. Vi har även samarbete med andra lärosäten såsom Karlstad Universitet, GIHGöteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Malmö Högskola.

Hästnäringens tre riksanläggningar Wången, Flyinge och Strömsholm har en gemensam policy för FoU, som har fastställts av HNS styrelse. Policyn omfattar vision, mål, fokusområden, gemensamma strategier och kunskapsspridning.

Vi samverkar även med SLU och HNS om Hållbara och rationell hästhållning. Ta del av våra erfarenheter!

Linda har fokus på hästars välfärd

RS hästkunskapslärare delar sin vardag mellan undervisning och forskning om hästars välfärd och beteende i aktiv grupphästhållning. Hon publicerade sin första internationella artikel i mars 2021 i tidskriften Animal. Länk till artikeln: Introduction to automatic forage stations and measurement of forage intake rate in active open barn for horses.  Nu bearbetar hon data om hästars beteende i ligghallen och vad som är optimal storlek av en ligghall.

Linda delar med sig om sin kunskap och erfarenheter att hålla hästar i grupp i Agrias Pälspodden (lyssna) tillsammans med sin huvudhandledare Karin Morgan.

Tessan lyssnar på de ungas röst

Hippologen Therese ”Tessan” Waerner studerar hur barn och ungdomars delaktighet fungerar i ridsportens vardag. Projektet tar avstamp i barns rättigheter enligt FNs barnkonvention. Projektet är finansierat av Stiftelsen Hästforskning under 2020-2022.

Se filmen där Tessan beskriver sitt projekt förmedlemmarna på Djursholms ridskola, där hon även är ridlärare en dag i veckan.

Huvudhandledare är professor Karin Redelius, GIH. Biträdande handledare är Britta Thedin Jakobsson, GIH, och Karin Morgan RS.

Nina ser ridhästen med samhällets ögon

Nina Känsälä arbetar på Lövsta Stuteri och är forskarstuderande vid SLU. Temat för forskningen är hållbar hästvälfärd ur ett ridsportperspektiv. Nina undersöker hur det ligger till med ridsportens ”social license to operate”, det vill säga samhällets syn på samt åsikter om ridsporten.

Huvudhandledare är Anna Jansson, SLU. Biträdande handledare är Karin Morgan, RS, Susanna Hedenborg, MAU samt de adjungerade professorerna Kyra Kyrklund och Jan Jönsson.

Nina har nytta av sina kunskaper då hon intervjuar ridsportprofiler och hästmänniskor i podden ”15 minuter”, som hon ser som en bra chans att sprida kunskap.”

Ta del av vår forskning!

Hästens biologi

Krubbitande, hur man kan undvika eller minska på ett etablerat beteende

Agnes Wahlgren Conrad (2019) Hästens olika beteenden är utformade för att vara vaksamma, redo att…

Effekter av stärkelserikt foder på häst

Åse Persson (2019) Stärkelse i stor mängd ingår inte naturligt för hästen, men en stor…

Olika arter av ringorm hos häst

Fanny Svensson (2019) Huden har ett flertal olika funktioner, exempelvis att skydda inre organ och…

Hästars drickbeteende; mängd och tillfällen beroende på vattenkälla och temperatur

Rebecka Eriksson (2019) Ett av hästens grundläggande behov är vatten, som de får i sig…

Fästingens geografiska utbredning och ekvin granulocytär anaplasmos hos häst

Moa Söderby (2019) Ekvin granulocytär anaplasmos (EGA) är en sjukdom som kan drabba hästar och…

Benspatt hos häst - orsaker och riskfaktorer

Moa Häggmar (2019) Den vanligaste orsaken till att hästar i Sverige besöker veterinär idag är…

Metoder för lekmän att upptäcka och utvärdera smärta hos häst

Mirjam Boumadi (2019) Smärta är en upplevelse som innefattar flera olika sinnen och som kan…

Hästens behov av vatten

Miriam Lidbrandt (2019) Underhållsbehovet av vatten för en häst är 5 liter per dag och…

Magsår hos hästar i träning och tävling - Orsaker och förebyggande åtgärder

Martina Stenkvist (2019) Genom domesticering av hästar har människan tagit på sig ansvaret för dess…

Spridning av MRSA mellan människa och häst

Maria Larsson (2019) Bakterier finns överallt i världen och har stor betydelse för det vardagliga…

Övervikt och insulinresistens kopplat till utvecklingen av fång

Lisa Fager Bohlin (2019) Det är människans ansvar att skydda hästar från onödigt lidande enligt…

Vävning hos häst

Isabelle Lögdahl (2019) Hästen har sedan domesticeringen använts som ett redskap i jordbruket, för transport…

Ekvint metabolt syndrom - symtom och förebyggande åtgärder

Felicia Ullberg (2019) Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en komplex sjukdom som består av en…

Behovet av tiamin, biotin, folat och B12 hos häst

Emelie Savelkouls (2019) Vanligaste sättet att hålla hästar idag är på box med daglig hagvistelse…

Den äldre hästens näringsbehov och hälsa

Cecilia Sterner (2019) Sverige är ett av de mest hästtäta länderna i Europa, år 2011…

Fångförebyggande åtgärder för hästar som lider av ekvint metabolt syndrom

Wilma Östlin (2020) Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en diagnos där hästarna lider av insulinresistens…

Hur stärkelserika fodermedel påverkar hästen?

Victoria Berg (2019) När hästar får i sig för mycket stärkelse kan det leda till…

Tetanus - Symtom och profylaktiska åtgärder

Sofie Blomkvist (2019) Tetanustoxin är en av världens mest potenta gift och kan frambringa sjukdomen…

Effektiviteten i bruksprov för varmblodiga ridhästar och genetiska korrelationer med avkommors tävlingsresultat

Sara Holmsäter (2020) Gemensamt för många avelsförbund för den varmblodiga ridhästrasen i Europa är målet…

Stoets brunstcykel - effekt av ålder och motion

Sandra Lindlöf Äikäs (2019) Stoet är säsongsmässigt polyöstral, vilket betyder att hon går i brunst…

Olika typer av botulism som kan drabba häst

Saga Nitsing (2020) Hösilage används som grovfoder till hästar över större delar av världen. Förekommande…

Fång hos EMS hästar

Matilda Svenrot (2020) Fång är en sjukdom som drabbar hästens hovar genom en inflammation i…

Prognos och konvalescenstid vid gaffelbandsskada hos häst

Matilda Hägglöf (2021) Hästens gaffelband, på latin suspensory ligament, är ett ligament som består av…

Samband mellan unghästtest och senare tävlingsprestationer i hoppning

Matilda Hagelsten (2021) Unghästtest är en bedömning av tre- och fyraåriga ridhästar. Unghästtest är ett…

Beröringens effekt på stressnivån

Malin Viker (2021) Stress är ett vanligt förekommande problem hos hästar, antingen som ett direkt…

Kvalitet på grovfoder, hur det påverkas av skörd samt hantering efter skörd

Malin Karlsson (2020) Det är viktigt att hästen får i sig näringsrikt och näringsmässigt välbalanserat…

Sambandet mellan krubbitning och stress, samt hur olika behandlingsmetoder påverkar hästen.

Maja Rydén (2019) Stereotypier hos häst kan uppkomma under stressiga förhållanden eller när hästen inte…

Stor blodmask hos häst

Lovisa Rådberg (2019) Dagens hästhållning med många hästar på relativt liten yta gör att smittrycket…

Samband mellan unghästbedömningar och senare tävlingsprestationer inom dressyr

Louise Lundborg (2020) Unghästbedömningar är ett vanligt delmål för den unga hästen. Flera hundra unghästar…

Optimering av grovfoder för häst

Hanna Dahl (2020) Grovfoder är hästens främsta näringskälla. Det är därför viktigt att grovfodret är…

WFFS hos varmblodig ridhäst

Filippa Lund (2021) Warmblood Fragile Foal Syndrome är en genetisk defekt som funnits i många…

Magsårs påverkan hos sporthästen och förebyggande åtgärder

Erika Wimark (2021) Magsår är en åkomma som förekommer hos hästar och även hos hästar…

Varför börjar hästen väva?

Evelina Hagehed (2020) Stereotypier är ett ofta förekommande välfärdsproblem för dagens moderna hästhållning. En av…

Vanligt förekommande skador på sporthästens böjsenor och gaffelband

Amanda Ludvigsson (2020) Gaffelbandskador är en vanlig skada som drabbar sporthästens rörelseapparat. För att förhindra…

Linjär beskrivning för den varmblodiga hästen

Alva Segersteen (2021) Linjär beskrivning började användas av avelsförbund runt om i Europa för bedömning…

Vård av fånghovar - Verkning och skoning av hästar med kronisk fång

Agnes Dahlgren (2020) Fång är en allvarlig sjukdom som kan drabba hästens hovar och en…

Olika behandlingsmetoder av headshaking hos hästar

Frida Björklund (2017) Syftet med litteraturstudien var att lära mer om sjukdomens uppkomst och olika…

Orsaker till krubbitning

Vendela Orosco Lindström (2018) Hästar hålls inne på stall för att underlätta för oss människor…

Hur påverkas föls beteende och hull av avvänjning?

Susanna Harjaluoma (2012) Varje år föds ett stort antal föl runt i hela världen. I…

Utfodring av den äldre hästen

Sofie Nilsson (2018) I takt med att samhället industrialiserats och utvecklats så har hästens roll…

Förekomst av magsår hos tävlingshäst

Sofia Wittlock (2017) Magsår har ofta få och diffusa symtom som lätt kan gå obemärkta…

Orsaker till förstoppningskolik hos häst

Sara Lood (2015) Hästar kan drabbas av kolik och det finns flera bakomliggande orsaker till…

Rörelserelaterade stereotypier

Salla-Mari Ketokoski (2015) Hästen domesticerades av människan för 6000 år sen och användes i början…

Korttidsminne och prospektivt minne hos häst

Rebecka Andersson (2017) Dagens häst började sin utveckling för ungefär 50 miljoner år sedan och…

Utfodringens samband med krubbitning

My Larsson (2017) Hästen är anpassad för att i vilt tillstånd beta 18 – 20…

Ekvint metabolt syndrom kopplat till fång, insulinresistens och fetma.

Michelle Lundqvist (2015) Ekvint metabolt syndrom är ett sjukdomskomplex som kännetecknas av ett flertal olika…

Fölets påverkan av avvänjningsystem

Michaela Lunneborg (2017) Varje år föds det ett stort antal föl i världen, vissa föds…

Träningens och mineralämnens påverkan på den unga hästens skelett

Mathilda Hauptmann (2017) Den unga hästens skelett är under uppbyggnad och tillväxt, vilket gör att…

Faktorer som påverkar krubbitning

Marie Genberg (2015) Hästar är ett stäpplevande djur med ett stort rörelse- och födosöksbehov. Det…

Förlängning av ättiden av grovfoder hos häst

Malin Lahtivuori (2017) Hästen är en gräsätare och en grovtarmsjäsare med ett fodersökningsbehov på 16-18…

Vad finns det för orsaker till stereotypier som inte är foderrelaterade?

Malin Jaksjö (2015) När hästar hindras eller inte har möjlighet att utföra deras naturliga beteenden…

Unga hästars behov av aminosyror

Louise Engberg (2019) För att unghästen skall få en så bra tillväxt som möjligt måste…

Överutfodring med protein

Lise Ploug Elkjær (2012) Hästen är en gräsätare och lever framförallt av växter. Hästen tar…

B-vitamin - ett tillskott hästen behöver?

Linnéa Olsson (2015) Det har under senare tid blivit populärt att fodra hästen med flera…

Avvikande benställningar hos föl

Linda Björkman (2012) Endast ett fåtal föl föds med avvikande benställningar i sina extrimiteter (BFBA,…

Hovbroskförbening- den kliniska betydelsen

Kristin Olsson (2018) I hästens hov finns två rombformade plattor av brosk som fäster medialt…

Hästens behov av magnesium

Kati Ojala (2012) För att kunna utfodra sin häst korrekt krävs det en hel del…

Ger tillskottet Metylsulfonylmetan någon effekt på häst?

Josefin Bond (2015) Fodertillskott marknadsförs till att kunna öka prestationen hos hästar. Methylsulfonylmethan (MSM) är…

Orsaker till vävning och förebyggande åtgärder

Jonna Ilvonen (2013) Stereotypa beteenden är ett monotont beteende som saknar uppenbar funktion eller mål.…

E-vitamin och dess påverkan på hästar i träning

Johanna Vasara-Hammare (2018) Hästen används i stor utsträckning i tävlingssammanhang. Det ställs höga krav på…

Unghästtesters betydelse för avelsframsteg och förutspå hästens framtida tävlingsprestation

Johanna Sondell (2017) Unghästtest för fyraåriga hästar är ett delmål i den unga hästens utbildning…

Sambandet mellan utfodring och stereotypien krubbitning

Jessica Lundman (2012) Krubbitning är den mest förekommande stereotypier hos häst (Nagy et al., 2010)…

Riskfaktorer för kolik kopplat till hästhållning

Jennifer Widegren (2018) Kolik är ett samlingsbegrepp för buksmärtor och ett symptom som kan bero…

Krubbitning kopplat till utfodringsrutiner

Jacqueline Gissler (2018) Det är viktigt att förstå vad som är en beteendestörning hos hästen…

Effekt och kvalité på fodertillskott innehållande Glukosamin

Isabelle Gothenby (2018) Hälta på grund av ledinflammation är en av de vanligaste skadorna på…

Tryptofan – en aminosyras funktion

Ida Rising (2012) Studiens syfte och frågeställning är att utreda om tryptofan kan påverka hästens…

Hästhållningens påverkan på stereotypier

Ida Kåmark (2012) De vildlevande hästarna ägnade dagarna åt födosökande och eftersom våra domesticerade hästar…

MRSA hos häst och hästvårdande personal

Helena Thorolfson Rainamo (2017) Methicillinresistenta Staphylococcus aureus, MRSA, innebär bakterier som är resistenta mot penicilliner…

Välfärdsindikatorer för hästar inom rekreation och prestation

Frida Norberg (2018) Hästar har varit del av samhället i många tusen år. Den första…

Fruktan – en kolhydrat i gräs

Erica Johansson (2013) Fång är en mycket smärtsam sjukdom som ger hästen men för livet…

Uppkomst till Stereotypiskt beteende av Krubbitning

Emie-Lie Assmundson (2012) En av de mest omtalade stereotypierna är krubbitning. Detta är ett oralt…

Banunderlag - en riskfaktor för skador

Ellinor von Essen (2018) Hästar tränas och tävlas på olika nivåer inom hästsporten och förflyttas…

Faktorer som påverkar hästens behov av E-vitamin

Dina Pauline Sydeng Østrem (2015) Denna litteraturstudie handlar om hästens behov av E-vitamin och faktorer…

Grovfoderbaserad utfodring till häst

Christoffer Nyman Myr (2017) Hästen är ett betesdjur som har ett starkt födosöksbeteende och ägnar…

Minska frekvensen av stereotypa beteenden hos uppstallade hästar

Charlotta Karlsson (2018) Stereotypt beteende är ett beteende som hästen aldrig visar i det vilka,…

Stärkelse och dess påverkan på hästars beteende och fysiologiska parametrar

Carin Danielsson (2015) Hästen är i grunden en gräsätare som i vilt tillstånd betar mellan…

Faktorer som påverkar liggbeteendet hos hästar på box

Camilla Eriksson (2015) Hästens dygnsrytm skiljer sig från människans. Hästen tillbringar större delen av dygnet…

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och dess påverkan på tävlande hästar

Anna Nilstam (2017) Dopningskontroller av tävlande hästar finns för att skydda hästarna från att tävla…

Flyktbeteende och rädsla hos häst

Andrea Persson (2015) Hästar är flyktdjur och de har ett utpräglat sätt att hantera ett…

Olika equus-arter och hästtypers pälsmängd samt preferens av skydd hos hästar vid utevistelse

Alice Ersson (2018) Sveriges klimat innebär en stor skillnad mellan sommarhalvåret och vinterhalvåret i temperatur…

Vad händer om hästen får natriumbrist och vilka negativa effekter har detta på hästens hälsa och prestation?

Emelie Kjell (2012) Natrium har stor betydelse för kroppens vätskevolym, hästen förlorar natrium dels genom…

MSM (Metylsulfynolmetan) och dess eventuella effekter på häst

Carin Brosäter (2012) Hästen är en gräsätare. För att våra hästar ska må så bra…

Psyllium som förebyggande eller behandlande mot sandkolik.

Camilla Nyblom (2012) Syftet med denna litteraturstudie är att skapa en ökad kunskap om vad…

B-Vitaminet Biotins inverkan på hästens hovkvalitet

Camilla Blomberg (2012) Biotin spelar en viktig roll i ämnesomsättningen eftersom ämnet ingår i många…

Hästens underhållsbehov av protein

Suzanna Lindström (2013) Vid utfodring av hästar är det nödvändigt med kunskap om hästens fysiska…

Att utfodra hästen fett i form av vegetabilisk olja

Sofhie Hagen (2012) I och med att vi har valt att använda oss av hästen…

Överhull hos häst – och dess konsekvenser

Sandra Englund (2012) Att vi människor ökar i vikt är känt, mindre känt är det…

Näringsmässiga faktorer som påverkar hovens kvalitet

Matilda Vikberg (2012) Hästens hovar är en komplex struktur uppbyggd av olika lager, innerst finns…

Pelleterat grovfoder

Marie Ryman (2012) I detta arbete undersöks idén om att pelletera grovfoder, alltså att hacka…

Hopp- och dressyrhästars olika förslitningsskador i form av hälta

Fanny Rannankari (2013) Det finns färre publicerade artiklar och forskningsbaserade studier på förslitningsskador hos hopp-…

Magsår hos häst

Elin Edgren (2012) Magsår hos häst har på senare år uppmärksammats som ett problem i…

Sandkolik hos häst - Diagnos och åtgärd

Dina Johnsrud Aarnes (2013) Sandkolik är när sand i tarmen ger hästen smärta. Sanden kan…

Magsår hos häst -Hur ofta förekommer och hur ska magsår förebyggas?

Vanja Sandell (2014) Hästen är ett stäpplevande djur som har en mag-tarmkanal och ett beteende…

Vad orsakar gräsbetessjuka?

Sophie Roesberg (2012) Gräsbetessjukan blev dokumenterad först år 1909 i Skottland och den har dokumenterats…

Reaktion vid penicillinbehandling av häst

Sara Cederberg (2013) Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns…

Ekvint metabolt syndrom

Sabina Erikstedt (2015) Allt fler hästar motioneras i för liten mängd och överutfodras med stärkelserikt…

Hur påverkas den ytliga böjsenan vid träning av den unga hästen?

Michaela Öberg (2013) Senskador är en vanligt förekommande skada. En senskada kan ta lång tid…

Skleros, ökad bentäthet, i carpalbenen hos häst

Lydia Östlund (2015) Ökad bentäthet i skelettbenen (skleros) i carpus kan övergå från en fysiologisk…

Benspatt på häst– en litteraturstudie

Louise Rohrwacher (2012) Benspatt är en sjukdom som ofta drabbar islandshästar (Björnsdottir et al 2004…

Hovbroskförbening – den kliniska betydelsen

Karin Fredriksson (2014) Hovbrosken är två plattor som fäster på in – och utsidan (medialt…

Återkommande korsförlamning hos häst

Johanna Fridolf (2013) Korsförlamning är en åkomma som förr kallades måndagssjukan. De svenska arbetshästarna utförde…

Motionens betydelse för utveckling av osteochondros i leder hos häst.

Jackie Gardesköld (2015) Osteochondros (OC) är en rubbning av skelettbildningen i den endochondrala bentillväxten hos…

Varför drabbas hästar av strålbenshälta?

Isabelle Lexing (2015) Dagens sporthästar löper stor risk att drabbas av strålbenshälta, en skada som…

Stamcellsbehandling av ytliga böjseneskador på häst

Hanna Danewid (2015) Senskador är idag en vanlig orsak till hälta bland sporthästar. Vid skador…

Artros på häst

Gabriella Peterhoff (2012) Artros är en degenerativ ledsjukdom som leder till nedbrytning av ledbrosket. Artros…

Adaptiva egenskaper i hästens skelettmuskulatur

Linda Eriksson (2013) Att träna skelettmuskulaturen är viktigt för att öka prestationen hos sporthästar och…

Kan människan påverka hästens flyktbeteende?

Sofia Sandberg (2012) Hästar visar att de är rädda genom speciella beteenden som till exempel…

Stress hos hästar vid transport

Lisa Skog Hallgren (2015) Hästar transporteras idag för många olika sorters syften och utsätts därmed…

Hästens hals- och kroppspositions påverkan på hjärtfrekvensen vid transportering

Josefine Rodestrand  (2015) Transportering av hästar sker av många olika anledningar, bland annat för att…

Hur föredrar den uppstallade hästen att dricka sitt vatten?

Angelica Mattsson (2012) Om en häst inte får så mycket vatten den behöver så kommer…

Stamcellsbehandling av ytlig böjseneskada

Therese Fransson (2016) Överansträngningsskador drabbar alla nivåer av sporthästar. Högst skadefrekvens har ytliga böjseneskador. Studiens…

Spannmålens behandling och dess påverkan på hästens näringsupptag

Matilda Aronsson (2015) Dagens hästar äter mycket kraftfoder i förhållande till deras naturliga föda då…

Massageterapi på häst - ett komplement till läkemedel vid smärta, rehabilitering samt stress

Karin Moberg Granström (2016) Trots att massageterapi kan spåras minst 5000 år tillbaka i tiden,…

Aggressionsbeteende hos häst

Karin Berlin (2015) Tidigare studier har visat att frilevande och domesticerade hästars har samma behov…

Hur kan förekomsten av vävning hos häst minskas då stereotypin redan är utvecklad?

Julia Ström (2016) Domesticerade hästar har kvar samma grundläggande behov som hästar som lever ute…

Magnesium: Samband med kritiskt sjuka föl och osteochondros

Isabella Söderström (2016) Mineralämnena är viktiga för hästens kropp och ett av mineralämnena som finns…

Sommareksem, en sjukdom under hästens betesperiod

Ingela Strömberg (2016) Sommareksem är en hudsjukdom som framkommer under hästarnas sommarbete genom symtom av…

Ärftlighet av krubbitning och hur dess behandling påverkar hästen ur ett välfärdsperspektiv

Anna Söderman (2015) Krubbitning är ett återkommande och konstant stereotypiskt beteende rapporterat hos 4-5% av…

Hästens liggbeteende i olika inhysningssystem

Agnes Sjöström (2015) När hästen domesticerades av människan för cirka femtusen år sedan förändrades hästens…

EWEN 2016 Dijon, Frankrike – European Workshop on Equine Nutrition

I juni var forskarstuderande Linda Kjellberg på internationell konferens om utfodring av hästar. Hon presenterade…

”Kotledsskador hos svensk halvblodshäst – en pilotstudie”

Ett projekt som finansierades av och genomfördes tillsammans med Agria försäkringsbolag. De hade noterat att…

Hästhållning

Hur påverkas bakbenets temperatur, omkrets och diameter av olika bandageunderlägg?

Matilda Hägglöf (2022) Hippologiskt kandidatarbete K137 Länk till poster. Länk till uppsats Sammanfattning Tidigare studier visar…

Pilotstudie av hästars termiska komfort med olika tjocka täcken – mätning av temperatur och relativ luftfuktighet under täcket.

Matilda Hagelsten (2022) Hippologiskt kandidatarbete K140 Länk till poster. Länk till uppsats Sammanfattning Det är vanligt…

Hur mår ridskolehästen? – Bedömning med ett välfärdsprotokoll

Sofie Blomkvist & Lovisa Rådberg (2021) Hippologiskt kandidatarbete K128 Läs uppsatsen eller Se film. Sammanfattning Ridskolehästens hälsa…

Guide till val av strömaterial!

Står du inför valet att välja vilket strö du ska använda? Greta Öst har sammanfattat…

Hållbar och rationell hästhållning - exempel och erfarenheter 2021

RS & F har tillsammans med SLU och HNS investerat i hjälpmedel och tekniska lösningar…

Utvärdering av inhysningssystem för häst sett till dess naturliga behov

Viktoria Björkman (2018) Majoriteten av Sveriges hästar är idag inhysta på box med daglig utevistelse.…

Hästens naturliga beteenden- en jämförelse mellan olika inhysningssystem. Vilket tillgodoser det bäst?

Sara Haglund (2017) Människan domesticerade hästen för 6000 år sedan och har använt hästen som…

Strömaterialets påverkan på hästars beteende i box

Paulina Skantz (2017) Hästars behov av sömn skiljer sig markant från människans. Hästar sover endast…

Stallmiljöns påverkan i utvecklandet av stereotypier och stress.

Moa Edvardson (2018) Idag är det vanligaste inhysningssystemet för häst uppstallning i box under natten…

Arbetsmiljö och skadefrekvens för yrkesverksamma inom hästsektorn

Matilda Fagerlind (2018) I Sverige fanns år 2016 355 500 hästar och 20% av dessa…

Strömaterialets påverkan på hästens naturliga beteende

Martine Iversby (2018) Hästen är av naturen en växtätare. Den lever i det fria på…

Olika inhysningssystems betydelse för hästens beteende och inlärningsförmåga

Louise Radevik (2017) Hästen är ett betesdjur som är anpassat till ett liv på stäppen…

Grupphållningens påverkan på inridning och välfärd hos häst

Linnéa Eriksson (2015) Hästen har ett behov av social kontakt, den vilda hästen är beroende…

Hästens liggbeteende - Effekten av inhysningssystem och strömaterial

Jessica Carlsson (2016) En vuxen häst vilar i minst fyra timmar per dygn, förflyttar sig…

Val av strömaterial till häststall

Isabella Svensson (2017) Innan hästen domesticerades av människan levde den fritt på stäppen i sin…

Dammar strömedlet?

Frida Sandgren (2015) Idag ses hästen som en högt presterande atlet. Hästarnas kortsiktiga atletiska prestation…

Respirabla partiklar i häststall

Emma Sandholm (2017) En god lufthygien är en förutsättning för att ha friska hästar på…

Grupphållning eller enskild uppstallning - Samband med stereotypier

Sara Blohm (2014) Hästen är anpassad för ett liv som gräsätare i flock på stäppen.…

Olika inhysningssystem och deras påverkan på unghästens mentala hälsa

 Nina Pietarila (2012) Det traditionella inhysningssystemet är ett stall med individuella boxar – främst för…

Hästens välmående i lösdrift jämfört med box

Natalie Berg (2013) De fysiska och psykiska behoven tillgodoses bäst då hästarna går i grupp,…

Respirabla partiklar i stallmiljön

Maja Ödman (2013) Den domesticerade hästen lever idag i människans händer på en begränsad yta…

Hur påverkas hästens värmereglering vid klippning av pälsen

Lisa Tysk (2015) I likhet med människan så är hästen ett jämnvarmt djur. Under den…

Fysiologiska svar på temperaturförändring i omgivningen

Lisa Trillkott (2015) Hästen är ett jämnvarmt djur och strävar efter balans mellan värmeproduktion och…

Stalluftens påverkan på tävlingshästars respirationsorgan och prestationsförmåga

Linn Segander (2013) Hästar som står uppstallade utsätts dagligen för luftburna partiklar som damm från…

Positiva effekter av att hålla hästar i grupp

Lina Sundin (2015) Hästen har varit domesticerad sedan 6000 år men dess naturliga beteenden har…

Vilka hästar är anpassade för utevistelse året runt?

Lina Karlsson Budde (2012) I Sverige varierar temperaturen mellan de olika årstiderna, varför hästen på…

Häst i grupphållning

Kristine Gulbrandsen (2013) Det finns olika meningar när det kommer till hästhållning i grupp, en…

Dammar strömedlet?

Frida Sandgren (2015) Idag ses hästen som en högt presterande atlet. Hästarnas kortsiktiga atletiska prestation…

Grupphästhållning ur hantering och inridningssituation

Erika Nilsson (2014) I det vilda är hästen beroende av sin flock för att kunna…

Är det högre skaderisker att ha hästar i grupp i hage?

Malin Ronell (2015) Hästen är ett flockdjur som i det vilda lever i flock. Den…

Hagvistelsens betydelse

Johanna Blom (2012) I Sverige finns det i dag cirka 362 700 hästar (Statistiska Centralbyrån…

Faktorer som påverkar rangordningen i en hästflock

Catarina Bengtsson (2015) Hästen är ett flockdjur, genom att leva i flock ökar chansen att…

Halm vs. Spån Om hästen själv får välja

Caroline Lagerhjelm (2012) Många av dagens hästar är uppstallade inomhus större delen av dygnet, vilket…

Olika inhysningssystem - Hur påverkas hästen ur ett välfärdsperspektiv?

Milly Åkerlund (2016) Hästen är ett gräsätande stäppdjur som domesticerades för tusentals år sedan för…

Torv som strömaterial till häst. Egenskaper, för- och nackdelar

C.Odenius Människan började domesticera hästen för cirka 6000 år sedan och den har sedan dess…

Lying behaviour in horses on straw and pelleted sawdust

EAAP 2015, Kjellberg, Morgan, Ilvonen & Segander

Hållbar och rationell hästhållning

Hållbar och rationell hästhållning var ett projekt som finansierades av HNS. Det var Marcus Lundholm…

Rid-och körkonst

Faktorer som utgör ryttarens val av bett till häst – En enkätstudie om bett

Anna Grünewald & Saga Nitzing (2021) Hippologisk kandidatarbete K134 Läs uppsatsen eller Se film. Sammanfattning På…

Tygelspänningens påverkan på hästens beteende

Tabitha Aeria-Nordgren & Victoria Berg (2021) Hippologisk kandidatarbete K127 Läs uppsatsen. eller Se film. Sammanfattning Denna…

Fälttävlan ur ett historiskt perspektiv med fokus på deltagande samt riskfaktorer

Linda Nyberg (2019) Fälttävlan har sin grund i militären där det användes som ett test…

Mätning av nosgrimmor i tävlingssammanhang

Linn Riddarhierta (2021) Det rekommenderade utrymmet mellan häst och nosgrimma ter sig olika mellan olika…

Hästens välfärd under tävlingssammanhang

Anna Grünewald (2019) Tävling som sker på hästens bekostnad och de träningsmetoder som krävs för…

Innebär rollkür negativ stress för hästen?

Mirja Johansson (2017) Rollkür är en extrem böjning av hals och nacke. En position som…

Ryttares mentala påverkan på hästar

Matilda Sjökvist (2018) Ridsporten utövas av ungefär en halvmiljon svenskar och många av dem tävlar.…

Psykologisk stress och dess påverkan hos unga hästar i relation till inlärning

Maja Johansson (2017) Hästen härstammar från släktet Eohippus som levde i Asien, Europa och Nordamerika…

Elithästens välfärd

Amanda Igelström (2017) I Federation Equestre internationale [FEI] uppförande kod, som berör hästars välfärd, står…

Ryttarens påverkan på hästen under ridning

Alice Levin (2019) Ridsporten utövas av en halv miljon svenskar som fritidsintresse och till tävling.…

Most time effective learning method for a horse

Elin Fänge (2015) There are different ways to house a horse for example pastures or…

Ryttarens påverkan på hästen – samspel och välfärd

Anne-Maaria Peltonen (2015) Det läggs ofta mycket vikt vid att egenskaperna hos hästen ska vara…

Utbildningsskalan

utbildningsskalan

Sadeltrycksmätning för utvärdering av ryttarens sits och sadelns passform

Projektet finansierades under tre år (år 2009-2011) av Stiftelsen Hästforskning. I projektet arbetade Lars Roepstorff,…

Målrelaterad utbildningstrappa i hoppning

Vår hopplärare Erik Berggren funderade på om man kan tydliggöra elevens utveckling i hoppning genom…

Ridskoleverksamhet

Funktionsnedsättning inom ridsporten ur ridlärares perspektiv– en kvalitativ intervjustudie

Ida Apelgren & och Malin Karlsson (2021) Hippologiskt kandidatarbete K133 Läs uppsatsen eller Se film. Sammanfattning…

Barns perspektiv på ridlekis – En kvalitativ intervjustudie genom fokusgrupper med yngre barn

Jonna Tallberg & Maja Rydén (2021) Hippologisk kandidatarbete K132 Läs uppsatsen eller Se film. Sammanfattning Tidigare…

Pedagogik & Ledarskap

Professionella tävlingsryttares ledarskap – För att nå framgång som ryttare

Linn Bödmar & Amanda Ludvigsson (2022) Hippologiskt kandidatarbete K146 Länk till uppsats. Sammanfattning Bakom varje framgång…

Undervisning av ryttarkänsla under gruppridlektioner – en kvalitativ studie

Maja Bakke Hjulmand & Johanna Stöhr (2022) Hippologisk kandidatarbete K145 Länk till poster. Länk till uppsats.…

Personlighetens betydelse i yrket som ridlärare

Johanna Månsson (2022) Hippologisk kandidatarbete K144 Länk till film. Länk till uppsats. Sammanfattning Varje person är…

"En bra tränare är en engagerad tränare” - En studie om ryttares förväntningar och upplevelser av att träna för tränare.

Anna Olsson, Louise Lundborg, Josefine Forslund (2022) Hippologiskt kandidatarbete K138 Länk till poster. Länk till uppsats…

Hästens och ridsportens föränderliga roll. Från 1950-talet till idag.

Zarina Björklund (2019) Hästen i Sverige har tidiga anor, både från järnåldern och vikingatiden har…

Orsaker till att den militära stallbackskulturen lever kvar

Wilma Liman (2019) Stallbackskulturen uppfattas än idag som militärisk trots att militären sedan länge har…

Balansutveckling genom hästunderstödd terapi

Miriam Svensson (2019) Hästen har i drygt 50år använts inom hästunderstödd terapi, både för barn…

Genusrelaterade skillnader inom ridsporten i media

Matilda Larsson (2019) Ridsporten räknas idag som den tredje största tävlingsidrotten bland kvinnor i Sverige,…

Mental träning för ökad prestation inom ridsport

Jenny Gustafsson (2019) Mental träning har länge varit en stor del i många idrottares framgång…

Ridsportens historia ur ett genusperspektiv

Fanny Hansson (2020) Ridsportens förändringsresa under historien har pågått i många tusen år. Man vet…

Hästunderstödd terapi i behandling av psykisk och fysisk nedsättning - med specifikt fokus på Downs syndrom

Elin Fridlund (2019) I Sverige är det många som i någon form har kontakt med…

Equine-Assisted Therapy - Terapins effekt på barn och vuxna

Tabitha Aeria-Nordgren (2019) Psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar kan påverka alla individer, antingen vid födseln…

Hur kan ryttaren använda sig av mentala strategier i samband med skador eller rädsla?

Maja Bakke Hjulmand (2020) Risken att aktiva ryttare utsätts för skador är i allra högsta…

Ridsportens paradigmskifte från manligt till kvinnligt

Linn Bödmar (2020) Ridsportens historia har sin grund i militäriska drag. Hästar har under stora…

Hippoterapi som rehabilitering för barn med cerebral pares

Josefine Forslund (2020) Cerebral pares är en typ av funktionsvariation som beror på en skada…

Hästsektorns förändrade genuskodning – från maskulint till feminint

Jonna Tallberg (2019) Hästsektorn är idag dominerad av flickor och kvinnor. Tidigare kopplades däremot hästar…

Ridlärarens kommunikation med hästen i en pedagogisk process

Johanna Carlsson (2019) Dagens ridundervisning bygger till stor del på beprövad erfarenhet och har sin…

Könsroller i ridsporten genom historien

Joanna Arkhem (2019) Ridsporten ses idag som feminin men för bara 200 år sedan var…

Möjligheter för tävling och prestation som funktionsnedsatt ryttare

Ida Apelgren (2020) Möjligheter för tävling och prestation ser olika ut för varje individ. För…

Ridundervisningens pedagogik - Ridundervisningens förändring från auktoritär till coachande

Dana Pirooz (2020) I början på 1900-talet var ridning kopplat till maskulinitet och militarism. Idag…

Coachingens betydelse för ryttare

Anna Olsson (2020) Inom ridsporten använder sig idag allt fler ryttare av coaching i önskan…

Personlighetsdrag och psykisk välmående – en undersökning om elitryttares prestationsmiljöer

Andreas Jonsson (2020) Elitidrottare ses av många som någon slags övermänniska som förväntas vara i…

Genuskodning i Ridsporten

Hanna Johansson (2018) Ridsporten har från början varit en idrott som riktade sig till män…

Positiva effekter av hästunderstödd terapi för barn med autism

Gabriella Brunn Ramstedt (2018) Autismspektrumstörning är en funktionsnedsättning som ungefär 95 000 personer lider av…

Hästars fysiska och psykiska hälsoeffekt på människan -En litteraturstudie om hästunderstödd terapi med fokus på barn med autismspektrumtillstånd.

Evelina Magnil (2019) Hästunderstödd terapi är en behandlingsform för personer med funktionsvariationer eller olika sjukdomstillstånd…

Hästterapi som habilitering för barn med diagnosen autisms

Elinor Artursson (2017) Hästterapi är en terapiform som är känd sedan århundraden tillbaka. Terapiformen används…

Framåt marsch!

Gabriella Thorells avhandling: Framåt marsch! Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid. Avhandlingen är…

Kontaktperson
Karin Morgan Chef för Forskning och Utveckling (FoU) Ridskolan Strömsholm och Flyinge, Agr.Doktor. Adjungerad universitetslektor och docent vid SLU.
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.