En del av vardagen

Arbetet med forskning och utveckling (FoU) är en tydlig del av Ridskolan Strömsholm som riksanläggnings dagliga verksamhet. För oss är det viktigt att göra forskningsarbetet – och dess resultat tillgängligt. Därför har vi samlat rapporter, uppsatser och andra delar av vårt arbete här.

FoU leds av agrD Karin Morgan, docent och adjungerad universitetslektor vid SLU. På Ridskolan Strömsholm finns doktor Gabriella Thorell (idrottsvetenskap) och forskarstuderande Linda Kjellberg (hästhållning och hästars välfärd). Karin handleder även Nina Känsälä (sporthästens välfärd) och Therese Waerner (den ungas röst i ridsporten). 

Samverkan

RS har ett nära samarbete med SLU genom universitetsutbildningen, Hippologprogrammet. FoU-verksamheten på RS drivs i form av forsknings- och utvecklingsprojekt samt genom hippologstudenternas examensarbeten. Vi har även samarbete med andra lärosäten såsom Karlstad Universitet, GIHGöteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Malmö Högskola.

Hästnäringens tre riksanläggningar Wången, Flyinge och Strömsholm har en gemensam policy för FoU, som har fastställts av HNS styrelse. Policyn omfattar vision, mål, fokusområden, gemensamma strategier och kunskapsspridning.

Linda har fokus på hästars välfärd

RS hästkunskapslärare delar sin vardag mellan undervisning och forskning om hästars välfärd och beteende i aktiv grupphästhållning. Hon publicerade sin första internationella artikel i mars 2021 i tidskriften Animal. Länk till artikeln: Introduction to automatic forage stations and measurement of forage intake rate in active open barn for horses.  Nu bearbetar hon data om hästars beteende i ligghallen och vad som är optimal storlek av en ligghall.

Linda delar med sig om sin kunskap och erfarenheter att hålla hästar i grupp i Agrias Pälspodden (lyssna) tillsammans med sin huvudhandledare Karin Morgan.

Tessan lyssnar på de ungas röst

Hippologen Therese ”Tessan” Waerner studerar hur barn och ungdomars delaktighet fungerar i ridsportens vardag. Projektet tar avstamp i barns rättigheter enligt FNs barnkonvention. Projektet är finansierat av Stiftelsen Hästforskning under 2020-2022.

Se filmen där Tessan beskriver sitt projekt förmedlemmarna på Djursholms ridskola, där hon även är ridlärare en dag i veckan.

Huvudhandledare är professor Karin Redelius, GIH. Biträdande handledare är Britta Thedin Jakobsson, GIH, och Karin Morgan RS.

Hippologernas examensarbeten filmfestival 2020

Nytt för detta läsår är att hippologstudenterna presenterar sina exjobb med filmer. Här presenterar vi författarna, arbetets titel och länk till filmerna. Om du vill läsa uppsatserna, så publiceras de på SLU bibliotekets hemsida, där du söker under studentarbeten.

Ridkonst
– Linda Nyberg & Fanny Svensson ger ”Fälttävlans förändring över tid med fokus på deltagande, säkerhetsarbete och skador
– Jenny Gustafsson och Matilda Larsson ger ”En jämförelse av hopp- och dressyrhästens arbetsmängd med hjälp av applikationen Equilab”.

Hästavel
– Moa Häggmar och Miriam Svensson ger ”Varmblodiga ridhästars inhysning i svenska avels- och uppfödningsverksamheter”.
– Mirjam Boumadi & Lisa Fager Bohlin ger ”Samband mellan linjär beskrivning av gångartsegenskaper och senare tävlingsprestation i dressyr hos svenska varmblodiga hästar

Hästhållning
– Åse Persson och Agnes Wahlgren Conrad ger ”Hantering och kundsyn av stereotypier på ridskolor – En enkätundersökning
– Isabelle Lögdahl ger ”Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på häst med stereotypi
– Martine Iversby & Moa Söderby ger ”Ridskolehästens välfärd– En jämförelsestudie om inhysningssystem kopplat till hästens benhälsa och skador
– Cecilia Sterner ger ”Den yngre respektive äldre hästens näringsbehov och omvårdnad för en god hälsa
– Rebecka Eriksson ger ”Förekomst av toxiner i foder till häst

Pedagogik och ledarskap
Alice Ersson ger ”Ridlärares instruktioner – omfattning och innehåll
Elin Fridlund ger ”Ledarskap i stallmiljö – normer, fostran och framtid
Zarina Björklund ger ”Effekter av avsutten träning på ryttares sits och inverkan

Ta del av vår forskning!

Hästens biologi

Vad händer om hästen får natriumbrist och vilka negativa effekter har detta på hästens hälsa och prestation?

E.Kjell Natrium har stor betydelse för kroppens vätskevolym, hästen förlorar natrium dels genom träck och…

MSM (Metylsulfynolmetan) och dess eventuella effekter på häst

C.Brosäter Hästen är en gräsätare. För att våra hästar ska må så bra som möjligt…

Psyllium som förebyggande eller behandlande mot sandkolik.

C.Nyblom Syftet med denna litteraturstudie är att skapa en ökad kunskap om vad som orsakar…

B-Vitaminet Biotins inverkan på hästens hovkvalitet

C.Blomberg Biotin spelar en viktig roll i ämnesomsättningen eftersom ämnet ingår i många metaboliska processer…

Hästens underhållsbehov av protein

S.Lindström Vid utfodring av hästar är det nödvändigt med kunskap om hästens fysiska förutsättningar och…

Att utfodra hästen fett i form av vegetabilisk olja

S.Hagen I och med att vi har valt att använda oss av hästen och utsätta…

Överhull hos häst – och dess konsekvenser

S.Englund Att vi människor ökar i vikt är känt, mindre känt är det dock att…

Näringsmässiga faktorer som påverkar hovens kvalitet

M.Vikberg Hästens hovar är en komplex struktur uppbyggd av olika lager, innerst finns kötthoven som…

Pelleterat grovfoder

M.Ryman I detta arbete undersöks idén om att pelletera grovfoder, alltså att hacka och pressa…

Hopp- och dressyrhästars olika förslitningsskador i form av hälta

F.Rannankari Det finns färre publicerade artiklar och forskningsbaserade studier på förslitningsskador hos hopp- och dressyrhästar…

Magsår hos häst

E.Edgren Magsår hos häst har på senare år uppmärksammats som ett problem i hästverksamheten. Studier…

Sandkolik hos häst - Diagnos och åtgärd

D.Johnsrud Aarnes Sandkolik är när sand i tarmen ger hästen smärta. Sanden kan ge skador…

Magsår hos häst -Hur ofta förekommer och hur ska magsår förebyggas?

V.Sandell Hästen är ett stäpplevande djur som har en mag-tarmkanal och ett beteende som är…

Vad orsakar gräsbetessjuka?

S.Roesberg Gräsbetessjukan blev dokumenterad först år 1909 i Skottland och den har dokumenterats i flera…

Sambandet mellan hästens benställning och hovens form

S.Karlsson Vid exempelvis treårstest, bruksprov och kvalitetstävlan betygssätt extremiteternas korrekthet mellan ett och tio. Där…

Reaktion vid penicillinbehandling av häst

S.Cederberg Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns alternativ som…

Ekvint metabolt syndrom

S.Erikstedt Allt fler hästar motioneras i för liten mängd och överutfodras med stärkelserikt foder, vilket…

Hur påverkas den ytliga böjsenan vid träning av den unga hästen?

M.Öberg Senskador är en vanligt förekommande skada. En senskada kan ta lång tid i sin…

Skleros, ökad bentäthet, i carpalbenen hos häst

L.Östlund Ökad bentäthet i skelettbenen (skleros) i carpus kan övergå från en fysiologisk anpassningsprocess, på…

Benspatt på häst– en litteraturstudie

L.Rohrwacher Benspatt är en sjukdom som ofta drabbar islandshästar (Björnsdottir et al 2004 och Einarsson,…

Hovbroskförbening – den kliniska betydelsen

K.Fredriksson Hovbrosken är två plattor som fäster på in – och utsidan (medialt och lateralt)…

Återkommande korsförlamning hos häst

J.Fridolf Korsförlamning är en åkomma som förr kallades måndagssjukan. De svenska arbetshästarna utförde ett hårt…

Motionens betydelse för utveckling av osteochondros i leder hos häst.

J.Gardesköld Osteochondros (OC) är en rubbning av skelettbildningen i den endochondrala bentillväxten hos den unga…

Varför drabbas hästar av strålbenshälta?

I.Lexing Dagens sporthästar löper stor risk att drabbas av strålbenshälta, en skada som oftast är…

Stamcellsbehandling av ytliga böjseneskador på häst

H.Danewid Senskador är idag en vanlig orsak till hälta bland sporthästar. Vid skador på ytliga…

Artros på häst

G.Peterhoff Artros är en degenerativ ledsjukdom som leder till nedbrytning av ledbrosket. Artros karaktäriseras av…

Adaptiva egenskaper i hästens skelettmuskulatur

L.Eriksson Att träna skelettmuskulaturen är viktigt för att öka prestationen hos sporthästar och minska risken…

Kan människan påverka hästens flyktbeteende?

S.Sandberg Hästar visar att de är rädda genom speciella beteenden som till exempel att fnysa,…

Stress hos hästar vid transport

L.Skog Hallgren Hästar transporteras idag för många olika sorters syften och utsätts därmed för många…

Hästens hals- och kroppspositions påverkan på hjärtfrekvensen vid transportering

J.Rodestrand   Transportering av hästar sker av många olika anledningar, bland annat för att ta…

Hur föredrar den uppstallade hästen att dricka sitt vatten?

A.Mattsson Om en häst inte får så mycket vatten den behöver så kommer den att…

Stamcellsbehandling av ytlig böjseneskada

T.Fransson Överansträngningsskador drabbar alla nivåer av sporthästar. Högst skadefrekvens har ytliga böjseneskador. Studiens problemställning är…

Spannmålens behandling och dess påverkan på hästens näringsupptag

M.Aronsson Dagens hästar äter mycket kraftfoder i förhållande till deras naturliga föda då de lever…

Massageterapi på häst - ett komplement till läkemedel vid smärta, rehabilitering samt stress

K.Moberg Granström Trots att massageterapi kan spåras minst 5000 år tillbaka i tiden, finns endast…

Aggressionsbeteende hos häst

K.Berlin Tidigare studier har visat att frilevande och domesticerade hästars har samma behov och sociala…

Hur kan förekomsten av vävning hos häst minskas då stereotypin redan är utvecklad?

J.Ström Domesticerade hästar har kvar samma grundläggande behov som hästar som lever ute i det…

Magnesium: Samband med kritiskt sjuka föl och osteochondros

I.Söderström Mineralämnena är viktiga för hästens kropp och ett av mineralämnena som finns är magnesium.…

Sommareksem, en sjukdom under hästens betesperiod

I.Strömberg Sommareksem är en hudsjukdom som framkommer under hästarnas sommarbete genom symtom av en allergisk…

Ärftlighet av krubbitning och hur dess behandling påverkar hästen ur ett välfärdsperspektiv

A.Söderman Krubbitning är ett återkommande och konstant stereotypiskt beteende rapporterat hos 4-5% av alla hästar…

Hästens liggbeteende i olika inhysningssystem

A.Sjöström När hästen domesticerades av människan för cirka femtusen år sedan förändrades hästens tillvaro från…

”Kotledsskador hos svensk halvblodshäst – en pilotstudie”

Ett projekt som finansierades av och genomfördes tillsammans med Agria försäkringsbolag. De hade noterat att…

Hästhållning

Grupphållning eller enskild uppstallning - Samband med stereotypier

S.Blohm Hästen är anpassad för ett liv som gräsätare i flock på stäppen. Många moderna…

Olika inhyssningssystem och deras påverkan på unghästens mentala hälsa

 N.Pietarila Det traditionella inhysningssystemet är ett stall med individuella boxar – främst för att det…

Hästens välmående i lösdrift jämfört med box

N.Berg De fysiska och psykiska behoven tillgodoses bäst då hästarna går i grupp, vilket ger…

Respirabla partiklar i stallmiljön

M.Ödman Den domesticerade hästen lever idag i människans händer på en begränsad yta i stallet,…

Hur påverkas hästens värmereglering vid klippning av pälsen

L.Tysk I likhet med människan så är hästen ett jämnvarmt djur. Under den kalla årstiden…

Fysiologiska svar på temperaturförändring i omgivningen

L.Trillkott Hästen är ett jämnvarmt djur och strävar efter balans mellan värmeproduktion och värmeavgivning för…

Stalluftens påverkan på tävlingshästars respirationsorgan och prestationsförmåga

L.Segander Hästar som står uppstallade utsätts dagligen för luftburna partiklar som damm från grovfoder och…

Positiva effekter av att hålla hästar i grupp

L.Sundin Hästen har varit domesticerad sedan 6000 år men dess naturliga beteenden har inte förändrats.…

Vilka hästar är anpassade för utevistelse året runt?

L.Karlsson Budde I Sverige varierar temperaturen mellan de olika årstiderna, varför hästen på lång sikt…

Häst i grupphållning

K.Gulbrandsen Det finns olika meningar när det kommer till hästhållning i grupp, en studie som…

Dammar strömedlet?

F.Sandgren Idag ses hästen som en högt presterande atlet. Hästarnas kortsiktiga atletiska prestation och deras…

Grupphästhållning ur hantering och inridningssituation

E.Nilsson I det vilda är hästen beroende av sin flock för att kunna överleva, främst…

Är det högre skaderisker att ha hästar i grupp i hage?

M.Ronell Hästen är ett flockdjur som i det vilda lever i flock. Den har av…

Hagvistelsens betydelse

J.Blom I Sverige finns det i dag cirka 362 700 hästar (Statistiska Centralbyrån 2010). Den…

Faktorer som påverkar rangordningen i en hästflock

C.Bengtsson Hästen är ett flockdjur, genom att leva i flock ökar chansen att upptäcka och…

Halm vs. Spån Om hästen själv får välja

C.Lagerhjelm Många av dagens hästar är uppstallade inomhus större delen av dygnet, vilket inte är…

Olika inhysningssystem - Hur påverkas hästen ur ett välfärdsperspektiv?

M.Åkerlund Hästen är ett gräsätande stäppdjur som domesticerades för tusentals år sedan för att göra…

Torv som strömaterial till häst. Egenskaper, för- och nackdelar

C.Odenius Människan började domesticera hästen för cirka 6000 år sedan och den har sedan dess…

Lying behaviour in horses on straw and pelleted sawdust

EAAP 2015, Kjellberg, Morgan, Ilvonen & Segander

Hållbar och rationell hästhållning

Hållbar och rationell hästhållning var ett projekt som finansierades av HNS. Det var Marcus Lundholm…

Rid-och körkonst

Most time effective learning method for a horse

E.Fänge There are different ways to house a horse for example pastures or stalling them…

Ryttarens påverkan på hästen – samspel och välfärd

A-M.Peltonen Det läggs ofta mycket vikt vid att egenskaperna hos hästen ska vara de rätta…

Utbildningsskalan

utbildningsskalan

Sadeltrycksmätning för utvärdering av ryttarens sits och sadelns passform

Projektet finansierades under tre år (år 2009-2011) av Stiftelsen Hästforskning. I projektet arbetade Lars Roepstorff,…

Målrelaterad utbildningstrappa i hoppning

Vår hopplärare Erik Berggren funderade på om man kan tydliggöra elevens utveckling i hoppning genom…

Pedagogik & Ledarskap

Framåt marsch!

Gabriella Thorells avhandling: Framåt marsch! Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid. Avhandlingen är…

Kontaktperson
Karin Morgan Chef för Forskning och Utveckling, lärare
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Strömsholm.com använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.