En del av vardagen

Arbetet med forskning och utveckling (FoU) är en tydlig del av Ridskolan Strömsholm som riksanläggnings dagliga verksamhet. För oss är det viktigt att göra forskningsarbetet- och dess resultat tillgängligt.

Därför har vi samlat rapporter, uppsatser och andra delar av vårt arbete här. På Ridskolan Strömsholm finns två forskarstuderande; Gabriella Thorell (idrottsvetenskap) och Linda Kjellberg (hästhållning och hästars välfärd). FoU leds av agrD Karin Morgan, docent och adjungerad universitetslektor vid SLU.

Samverkan

RS har ett nära samarbete med SLU genom universitetsutbildningen, Hippologprogrammet. FoU-verksamheten på RS drivs i form av forsknings- och utvecklingsprojekt samt genom hippologstudenternas examensarbeten. Vi har även samarbete med andra lärosäten såsom Karlstad Universitet, Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Malmö Högskola.

Hästnäringens tre riksanläggningar Wången, Flyinge och Strömsholm har en gemensam policy för FoU, som har fastställts av HNS styrelse. Policyn omfattar vision, mål, fokusområden, gemensamma strategier och kunskapsspridning.

Gabriella Thorells doktorsavhandling godkänd!

Den 17 mars klockan 13:15 försvarande Ridskolan Strömsholms doktorand, Gabriella Thorell, med tillstånd av utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet sin doktorsavhandling; Framåt marsch! Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid”. Avhandlingen är skriven inom ramen för den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap, NFI, och är nu godkänd!

Ta del av vår forskning!

Hästens biologi

”Kotledsskador hos svensk halvblodshäst – en pilotstudie”

Ett projekt som finansierades av och genomfördes tillsammans med Agria försäkringsbolag. De hade noterat att…

Hästhållning

Lying behaviour in horses on straw and pelleted sawdust

EAAP 2015, Kjellberg, Morgan, Ilvonen & Segander

Hållbar och rationell hästhållning

Hållbar och rationell hästhållning var ett projekt som finansierades av HNS. Det var Marcus Lundholm…

Rid-och körkonst

Sadeltrycksmätning för utvärdering av ryttarens sits och sadelns passform

Projektet finansierades under tre år (år 2009-2011) av Stiftelsen Hästforskning. I projektet arbetade Lars Roepstorff,…

Målrelaterad utbildningstrappa i hoppning

Vår hopplärare Erik Berggren funderade på om man kan tydliggöra elevens utveckling i hoppning genom…

Pedagogik & Ledarskap

Framåt marsch!

Den 17 mars klockan 13:15 kommer Ridskolan Strömsholms doktorand, Gabriella Thorell, med tillstånd av utbildningsvetenskapliga…

Kontaktperson
Karin Morgan Chef för Forskning och Utveckling
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Strömsholm.com använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.