Anläggningskort

Du som önskar rida självständigt på någon av RS banor, utomhus likväl som inomhus, kan lösa ett RS-kort. Med RS-kort får du nyttja alla ridhus och banor under all tid som inte är bokad för lektionsverksamhet, tävling eller andra evenemang.

RS-ANLÄGGNINGSKORT

Anläggningskortet följer hästen. Har du flera hästar löser du ett kort per häst.
Priser: (priserna är inkl moms)
4 900:- per helår
3000:- per termin
500:- per månad
200:- per dag ( denna kan betalas med swish)

När du har betalat ditt kort så ska betalningen kunna visas upp vid ev kontroll.

Ridskolan Strömsholms regler för ridning gällande ridhus/ridbanor/terräng samt hantering enligt hästhållningspolicy gäller och det är ryttarens ansvar att känna till dessa.

Lektionsverksamhet, evenemang, tävling och övrig verksamhet som är bokad har alltid företräde.

Hoppning får endast bedrivas vid organiserad träning för tränare godkänd av RS.

Observera att tillgång till banor och ridhus kan variera.
Schemat finns tillgängligt på RS hemsida.

GEMENSAMMA REGLER

 • Korten ger möjlighet att nyttja RS ridhus och banor men ställer också krav på ryttaren att följa de ordningsregler som gäller gemensamt för hela anläggningen.
 • Vid all ridning på anläggningen skall ryttare medföra sitt kort alt kunna styrka sitt köp.
 • Mockning skall göras i alla ridhus efter varje ridpass samt på stallplansbanan/GP -banan.
 • I- och urlastning, parkering av transport ska ske vid tågbanan som ligger bredvid Djursjukhuset eller på parkeringen vid nya ridhuset.
 • Endast skolridning i ridhus och på ridbanor.
 • Markarbetesbommar och cavaletti (bockar) får användas om det inte stör övriga närvarande ryttare.
 • Lektionsverksamhet är endast förbehållen RS personal, egen tränare måste vara godkänd av RS. Detta innebär an annan kostnad och bokning sker via Knytpunkten.
 • Ytterkläder och hästtäcken hängs av i entrén.
  Sargkanten ska vara fri från hästtäcken och kläder.
 • Longering och tömkörning genomförs endast i Spottlådan eller på Tågbanan.
 • Barbacka ridning är ej tillåtet.
 • Man får ej ha lösa hästar på någon av RS banor eller ridhus.
 • Vid ridning i terräng skall hänsyn tagas till rådande markförhållanden.
  Var uppmärksam på om gräsmarksförbud råder.
 • Sista ryttare som lämnar ridhuset, ansvarar för att det blir släckt och stängt.
 • Ryttare som inte följer ovanstående regler förlorar rätten att ha RS-kort.
  Det handlar om din och din hästs säkerhet!

UTFÄRDANDE AV KORT

Betalning görs via bankgiro: 5892-8185 alt Swish.
Ange tydligt hästens och ryttarens namn samt fullständig adress, telefonnummer och mailadress.

Vid betalning med swish till nummer 1234068110 anger du i meddelande:
Anläggningskort, hästen och ryttarens namn samt det datum kortet ska gälla.
Därefter är du och din häst välkommen att rida på vår anläggning.

Om ej kvitto på giltig betalning finns är ridning i ridhusen och på banor ej tillåtet.
Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss på:

Ridskolan Strömsholm AB
0220-451 00
info@stromsholm.com

Ridskolan Strömsholm RSAB är miljö certifierade enligt SS_EN ISO 14001:2004 

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.