Nyhet

STALLMÄSTAREN – EN CENTRAL ROLL PÅ RIKSANLÄGGNINGARNA

Jens Fredricson har ett långt förflutet på riksanläggningarna Ridskolan Strömsholm och Flyinge. Sedan ett och ett halvt år tillbaka har han rollen som Stallmästare på båda dessa anläggningar från att tidigare haft den rollen enbart för Strömsholm. Det utökade ansvaret är ett direkt resultat av att samarbetet mellan de båda systeranläggningarna kontinuerligt utvecklas för att bredda kompetens och utbud. Rollen innebär ett övergripande kvalitetsansvar för ridningen, hästarna och för utvecklingen av ridkonsten.
Foto: Marielle Andersson Gueye

Riksanläggningarna har en bred verksamhet men med utbildning och kunskapsöverföring som bas. En av Stallmästarens viktigaste arbetsuppgifter är att kvalitetssäkra allt det som hör ridningen till inom de olika utbildningarna.

Jens arbetar med undervisning på Beridarprogrammet och har löpande utbildningskontroller på såväl Unghäst- som Hippologprogrammet.

Regelbundet håller Stallmästaren clinics och föreläsningar för elever och studenter. Även lärarna på anläggningarna får regelbundet en dos av Jens tankar och utbildningsmetoder.

”Nu på fredag ska jag hålla en exklusiv clinic bara för Flyinges gymnasieelever” säger Jens. ”Jag är själv aktiv i sporten och gör en målmedveten satsning mot landslaget” fortsätter han. ”I och med att jag har mina hästar här på Flyinge så rider jag tillsammans med elever och studenter i vardagen vilket är mycket uppskattat. Jag kan också fånga upp mycket av det som händer och diskuteras när jag finns närvarande på Flyinge. Målsättningen måste vara att de som examineras från våra utbildningar ska vara förebilder och ambassadörer för god hästvälfärd, bra arbetsmiljö och god ridkonst. Det är de som ska utveckla svensk ridkonst och hästnäring vidare in i framtiden, så det är viktigt att vi som förebilder och anställda agerar korrekt och med hästens bästa i centrum” konstaterar Jens.

Jens brinner också mycket för att riksanläggningarna ska utvecklas med sin tid och arbetar en hel del med omvärldsbevakning både vad gäller sport, avel och hästvälfärd. Under de senaste åren har riksanläggningarna utvecklat ett samarbete med Svenska Ridsportförbundet för att utveckla såväl ridsporten och framtidens ryttare. Jens såg i sin roll som Stallmästare och tillika resurs i förbundets talangutveckling att det saknades samordning när det gällde hur resurser och kompetenser nyttjades för detta syfte. I dag har samarbetet utvecklats till ett utvecklingscenter för ridsporten där riksanläggningarna utgör en central resurs för såväl landslag som kommande ryttare.

Jens menar också att det är viktigt att riksanläggningarna hänger med i utvecklingen och kan erbjuda anläggningar som möter upp mot framtidens behov. Bland annat har det under de senaste åren hänt mycket vad gäller anläggningarnas infrastruktur där bland annat samtliga ridhusunderlag har bytts ut och moderniserats. Det har byggts en ny ridbana på Flyinge och det är på gång ett arbete med att hitta finansiering för en större utomhusbana på stallplan på Strömsholm. Jens och riksanläggningarna förespråkar också en allsidig träning för hästarna vilket resulterat i ett utvecklat samarbete med Agria och introduktionen av naturbanor på båda anläggningarna.

För att hålla kvalitet på utbildningarna så måste hästarna vara välutbildade och hållbara. Vi arbetar aktivt med att utveckla bra hästar som kan användas på de olika utbildningarna. Stallmästaren har en central roll när det gäller vilka hästar som ska köpas in och hur de ska utbildas för att möta upp de behov som finns. På Flyinge utbildas också Unghästutbildare och Beridare som ska ha med sig ett sunt synsätt kring utbildning av hållbara hästar när de kommer ut i hästnäringen.

Jens avslutar med att säga att han drivs av passionen för hästen och sporten och en bättre plats att vara på än riksanläggningarna finns inte. Riksanläggningarna skapar en möjlighet för alla att utvecklas inom ridsport oavsett ekonomiska medel. Här möter våra elever och studenter de bästa lärarna och de mest välutbildade skolhästar som finns i landet.

”Jag brinner för att vi ska vara Swedish Equestrian Centers of Excellence” avslutar Jens innan han rusar iväg till nästa aktivitet.

Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.