Nyhet

HIPPOLOGISKA EXJOBB

Den 25 maj och 27 maj redovisade hippologstudenterna sina examensarbeten Uppsatserna kommer successivt i på SLU bibliotekets i databasen Epsilon. Tills vidare kan du se en kort film (ca 5 min) som presenterar studien.

Årets titlarna med länk till film
Beskrivning och uppföljning av elitauktionsföl 2011-2020 inom svenskt varmblod. Se film.
Faktorer som utgör ryttarens val av bett till häst – En enkätstudie om bett. Se film.
Hur mår ridskolehästen? – Bedömning med ett välfärdsprotokoll. Se film.
Förekomst av smärtbeteende hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten – en pilotstudie. Se film.
Förekomst av stressbeteenden hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten – en pilotstudie. Se film.

Tygelspänningens påverkan på hästens beteende. Se film.

Utfodringsrutiner hos privatägda hästar – en enkätstudie.
Barns perspektiv på ridlekis – En kvalitativ intervjustudie genom fokusgrupper med yngre barn. Se film.
Funktionsnedsättning inom ridsporten ur ridlärares perspektiv– en kvalitativ intervjustudie. Se film.

Foder- och ströåtgång, gödselproduktion samt arbetstid i olika stallsystem. Se film.

Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.