Nyhet

HIPPOLOGERNAS EXAMENSARBETEN 31 MAJ

Välkommen att lyssna på hippologstudenternas redovisningar av examensarbeten! Tisdag 31 maj 2022 kl 12.45-16.50. Redovisningarna görs via ZOOM. Kontakta karin.morgan@rsflyinge.se för att få länk och passcode.

Kl 12.45-13.25: Evelina Hagehed & Andreas Jonsson
PERSPEKTIV PÅ PSYKISK HÄLSA BLAND RIDSPORTENS YRKESVERKSAMMA
Handledare Gabriella Torell Palmquist. Examinator Susanne Lundesjö-Kvart, SLU.

Kl 13.30-14.15: Anna Olsson, Josefine Forslund & Louise Lundborg
“EN BRA TRÄNARE ÄR EN ENGAGERAD TRÄNARE”- EN KVALITATIV OCH KVANTITATIV
STUDIE OM RYTTARES FÖRVÄNTNINGAR OCH UPPLEVELSER AV ATT TRÄNA FÖR TRÄNARE
Handledare Gabriella Torell Palmquist. Examinator Susanne Lundesjö-Kvart, SLU.

Kl 14.20-15.05: Maja B. Hjulmand & Johanna Stöhr
UNDERVISNING AV RYTTARKÄNSLA UNDER GRUPPRIDLEKTIONER – EN KVALITATIV STUDIE
Handledare: Susanne Lundesjö-Kvart, SLU.
Examinator: Malin Connysson, SLU. Biträdande examinator: Gabriella Torell-Palmquist, RS.

Kl 15.15-16.00: Amanda Ludvigsson & Linn Bödmar
PROFESSIONELLA TÄVLINGSRYTTARES LEDARSKAP – FÖR ATT NÅ FRAMGÅNG SOM
RYTTARE
Handledare: Susanne Lundesjö-Kvart, SLU.
Examinator: Malin Connysson, SLU. Biträdande examinator: Gabriella Torell-Palmquist, RS.

Kl 16.05-16.50: Johanna Månsson
PERSONLIGHETENS BETYDELSE I YRKET SOM RIDLÄRARE
Handledare: Susanne Lundesjö-Kvart, SLU.
Examinator: Malin Connysson, SLU. Biträdande examinator: Gabriella Torell-Palmquist, RS.

Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.