Nyhet

CHRISTINA ROSELL SLUTAR PÅ RIDSKOLAN STRÖMSHOLM OCH FLYINGE

Christina har på ett förtjänstfullt sätt byggt upp samarbetet mellan anläggningarna. Vidare har hon har starkt bidragit till att stärka den unika infrastruktur som riksanläggningarna Strömsholm respektive Flyinge utgör för utbildning och utveckling inom ridsporten och hästnäringen i stort, säger Jonas Sohlman, styrelseordförande för RS Strömsholm AB och Flyinge AB.

 

Viktiga steg är tagna mot att uppnå ekonomisk robusthet, enligt vår strategi mot 2030, och vi står nu inför att ta kunskapsarbetet till nästa nivå, leda arbetet inom området hållbar hästhållning och bidra till digitaliseringen inom hästnäringen. Det är nu rätt läge för ett byte på VD posten, fortsätter Jonas Sohlman, styrelseordförande för RS Strömsholm AB och Flyinge AB.

 

Styrelserna för bolagen har fattat beslut om att entlediga Christina, i samförstånd har det nu träffats en överenskommelse med Christina och hon lämnar nu uppdraget som VD. Från och med idag har styrelserna säkerställt så att ledningsfunktioner på båda anläggningarna upprätthålls. För Ridskolan Strömsholms räkning ligger ledningsansvaret på Jonas Johnson och för Flyinge på Viktoria Östlund. En tillförordnad VD kommer per den 1 augusti att utses, och rekrytering av Christinas efterträdare har inletts.

Presskontakt : Viktoria Östlund

Kontaktperson
Viktoria Östlund Chef Utveckling & Hållbarhet Ridskolan Strömsholm och Flyinge
Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.