Nyhet

UTBYGGNAD STALLPLAN STRÖMSHOLM – ETT VIKTIGT STEG MOT EN ANLÄGGNING I VÄRLDSKLASS

Ridskolan Strömsholm har en strategisk plan för verksamheten och i denna ligger att verksamheten ska vara ett nav för ridkonst, utbildning inom ridskola och sport på högsta nivå, där vi utvecklar kunskap, hästar och människor.

Ridskolan Strömsholms utvecklingsplaner mot att, tillsammans med systeranläggningen Flyinge AB, bli Sveriges främsta mötesplats för utbildning, träning och tävling inom ridsportens alla discipliner tar nu fortsatt viktiga steg.

Projektet att anlägga en större ridbana, med internationella mått, på Stallplan har planerats under lång tid. Beslut har nu fattats av Ridskolans Strömsholm AB:s styrelse och Statens Fastighetsverk att under 2024 uppföra den nya ridbanan.

-Genom den nya Stallplan kan vi i en unik kulturmiljö knyta utbildningsverksamheten till närheten av stallarna och få en förbättrad logistik samt att kunna erbjuda en internationell tävlingsarena. Vi skapar en ny knytpunkt för människor och hästar, säger Mårten Holmqvist, vd för Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm AB.

-En ny och större utomhusridbana på Stallplan är viktig del i Ridskolan Strömsholms strategiska plan mot 2030 och därigenom kunna erbjuda högkvalitativa utbildningar och internationella tävlingar i världsklass fortsätter Mårten Holmqvist.

Projektet påbörjas redan under sommaren och förväntas stå klart under hösten.

– Den nya stora banan på stallplan skapar förutsättningar för träning och tävling av internationell toppklass. Det innebär att stallplan blir en samlingsplats i Mälardalen för utbildning och träning på alla nivåer i dressyr och hoppning, minst från april till oktober. Samt en efterlängtad kvalitetshöjning för Ridskolan Strömsholms egna hästar och studerande säger Jens Fredricson, stallmästare och sportansvarig på Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm AB.

-Det är väldigt positivt att, efter många års planering och anbudsprocesser, vi nu äntligen kan genomföra denna viktiga satsning på Strömsholm. En satsning som kommer ge utveckling för hela området, RS AB och de företag som verkar där, säger Mårten Holmqvist, och avslutar: -Genom beslut att bygga ut Stallplan tar vi ett viktigt steg mot riksanläggningarna Flyinges och Ridskolan Strömsholms gemensamma vision – Swedish Equestrian Centers of Excellence

För mer information:

Mårten Holmqvist

VD, Ridskolan Strömholm AB och Flyinge AB

070-250 34 66

Jens Fredricson

Stallmästare och sportansvarig

Ridskolan Strömholm AB och Flyinge AB

070-819 06 45

Jonas Johnson

Verksamhetschef, Ridskolan Strömholm AB och Flyinge AB

073-656 37 88

Mer från Strömsholm
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.