Hästens biologi

Adaptiva egenskaper i hästens skelettmuskulatur

Adaptiva egenskaper i hästens skelettmuskulatur

Linda Eriksson (2013)
Att träna skelettmuskulaturen är viktigt för att öka prestationen hos sporthästar och minska risken för träningsrelaterade skador. Träning av muskulaturen betyder att man ökar prestationen genom att förändra muskelfibrernas sammansättning.(Yamano. et al., 2006) I djurskyddslagen står det i 5 § ”Djur får inte överansträngas” Problemet är att det inte finns någon lättillgänglig handledning i ämnet. Syftet med med detta arbete är att klargöra hur hästens skelettmuskulatur reagerar på olika typer av träningsintensitet. Frågeställning: Hur anpassar sig hästens skelettmuskulatur till långvarig träning, överträning och nedtrappning av träning? Arbetet är en litteraturstudie där bland annat databaserna Web of Knowledge, Pubmed och American Veterinary Medical Association använts för att samla information. De uthålliga typ IIA-fibrernas tvärsnittsyta ökar vid uthållighetsträning och hög-intensiv träning medan de snabba typ IIX-fibrernas tvärsnittsyta ökar när träningsintensitet och frekvens ökar ytterligare. Hästarnas prestation ökar hela tiden fram tills dess att de blir övertränade (Tyler et al., 1998). Vid överträning visade muskelbiopsi inga tecken på inflammation eller sönderfall, det tyder på att överträning inte nödvändigtvis betyder att muskulaturen är skadad. (Bruin, G., et al, 1994). Under sex veckors nedtrappning av träning förändras inte muskelfibrernas tvärsnittsyta, antalet mitokondrier eller antalet kapillärer (Tyler et al., 1998). Hästens skelettmuskulatur anpassar sig efter långvarig träning genom bland annat ökat antal kapillärer och ökat antal mitokondrier. Typ IIA-fibrer ökar i proportion gentemot typ IIX
fibrer som minskar i proportion. Hästens aeroba kapacitet ökar. Vid överträning försämras hästens prestationsförmåga.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 130.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.