Hästens biologi

Aggressionsbeteende hos häst

Aggressionsbeteende hos häst

Karin Berlin (2015)
Tidigare studier har visat att frilevande och domesticerade hästars har samma behov och sociala beteendemönster. Domesticeringen har endast påverkat hur lätt olika beteenden utlöses vilket innebär att inga nya beteenden uppkommit eller tagits bort. Exempel på beteende som finns kvar är aggressionsbeteendet. Kunskapen för hästens aggressiva beteende samt samspelet mellan människa och häst är viktigt dels för hästens välbefinnande och dels för minskandet av hästrelaterade olyckor mellan människa och häst. Hästägare kan också vara rädda för att släppa ihop hästar på grund av skaderisk trots att hästen är ett flockdjur. Flertalet av lantbrukets husdjur hålls i grupp, vilket inte är en trend som ses inom hästnäringen. Detta är överraskande då hästar är ett socialt djur som fritt lever i flock. Kunskapen om att släppa ihop hästar bygger mestadels på historia mer än partisk kunskap. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa aggressiva beteenden och utreda vilket beteende som förekommer mest frekvent hos häst. Denna litteraturstudie tar även upp olika aggressiva och agonistiska beteenden som kan uppkomma i samband med rangordning, hagvistelse, fodring och mot människa. Även en fysiologisk förklaring till aggressiva beteenden beskrivs och om hästar liknar andra vertebrater gällande lateralisering. Resultatet visar att aggressiva beteenden uppkommer vanligtvis i samband med ny rangsättning i en flock, försvar av exempelvis föda eller om hästen har ont. Slutsatsen var att det vanligaste aggressiva beteendet hos hästen är att stryka öronen bakåt. Ytterligare beteenden är undvikande av annan häst, hot om bett mot annan häst, bett mot annan häst, hot om spark mot annan häst och spark mot annan häst. Aggressiva beteenden hos häst tolkas, liksom hos andra vertebrater, i högra hemisfären. Studierna beskriver också att det är stor individuell variation mellan hästarna gällande aggressiva beteenden.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 259.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.