Hästhållning

Är det högre skaderisker att ha hästar i grupp i hage?

Är det högre skaderisker att ha hästar i grupp i hage?

Malin Ronell (2015)

Hästen är ett flockdjur som i det vilda lever i flock. Den har av naturen ett rörelsebehov som enligt djurskyddsföreskrifterna skall tillgodoses genom att hästen dagligen ska få möjlighet att röra sig fritt i alla gångarter i rast- eller beteshage. Hästar har även ett starkt socialt behov som bör tillgodoses genom att hållas med artfränder. Många av dagens hästhållare är oroliga för att ha hästar i grupp i hage då de anser att skaderisken ökar och väljer då hellre att ha hästen uppstallad på box och i enskild hage. Genom detta så begränsas hästens sociala kontakt med artfränder och det kan leda till utvecklande av olika beteendestörningar. Syftet med studien är att undersöka om det är en ökad skaderisk att ha hästar i grupp. Studien har två frågeställningar. Är det större skaderisk att blanda ston och valacker i en grupp, jämfört med att ha samkönade grupper? Ökar skaderisken vid omgruppering av hästar? Resultatet visade att det inte är några skillnader vad gäller skador och sociala interaktioner mellan samkönade eller olikkönade grupper i hage. Vidare visade resultatet att aggressiva beteenden minskade i grad med att hagstorleken ökade. När ytan på hagen var <300m2 per häst så observerades nästan inga aggressiva beteenden. Vid pre-exponering innan ihopsläpp i hage visades en tendens till lägre förekomst av ‘aggressiv kontakt’. Slutsatsen av studien är att det inte är någon ökad skaderisk att blanda kön på hästar i hage. Att omgruppera hästar kan öka skaderisken och det kan vara värt att låta hästarna pre-exponeras för varandra innan ihopsläpp

Ladda ner Format: pdf Storlek: 471.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.