Hästens biologi

Återkommande korsförlamning hos häst

Återkommande korsförlamning hos häst

Johanna Fridolf (2013)
Korsförlamning är en åkomma som förr kallades måndagssjukan. De svenska arbetshästarna utförde ett hårt arbete i människans tjänst. Detta arbete ställde krav på en foderstat med högt energiinnehåll för att hästarna skulle orka med arbetet. Energin tillsattes ofta i foderstaten genom stärkelserikt spannmål. Söndagen var en vilodag för häst och människa, hästarna utfodrades med samma foderstat som övriga dagar vilket skapade en abnorm glykogenupplagring i hästarnas muskler. Stora mängder mjölksyra krävs för att bryta ned glykogenet men kroppen är inte tillräckligt snabb på att forsla bort mjölksyran och ett muskelsönderfall uppstår. (Planck & Rundgren, 2005; Oki et al, 2005) Genom forskning har det idag framkommit att korsförlamning är ett symtom på flera olika muskelsjukdomar s.k. myopatier (Hunt et al, 2008). Den vanligaste är polysaccharide storage myopathy (PSSM) som beror på en mutation i genen som styr glykogenupplagringen i musklerna (McKenzie, 2012). Hästar med PSSM drabbas av återkommande korsförlamningar (McKenzie, 2012). Det har påvisats att en foderstat baserad på stärkelsefattiga men fettrika fodermedel i samband med regelbunden motion och utevistelse kan förebygga utbrotten av korsförlamning hos 75 % av hästarna med PSSM, troligen eftersom det inte lagras samma stora mängd glykogen i musklerna pga av den lägre stärkelsehalten och musklerna använder istället fett till ämnesomsättningen (Hunt et al, 2008; Ribeiro et al, 2004; McCue et al, 2009). De övriga 25 % som ej förbättras genom ändrad foderstat lider även av en mutation i genen som tillverkar proteinet ryanodinreceptor-1 vilket styr kalciumutsöndringen i musklerna (McCue et al, 2009). Kalcium utsöndras okontrollerat och ger upphov till ofrivilliga kramper i muskeln (Socialstyrelsen, 2006). Slutsatsen av denna studie är att pga de mutationer i gener som styr glykogenupplagringen går det inte att bota drabbade hästar från de olika myopatierna som orsakar korsförlamning men det går att förebygga förekomsten av de återkommande korsförlamningsutbrotten hos en stor del av de drabbade hästarna genom ändrad utfodring.
Foderstat bör därför ändras så att den smältbara energin kommer till största del ifrån fett och den minsta delen ifrån stärkelse.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 176.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.