Hästens biologi

Avvikande benställningar hos föl

Avvikande benställningar hos föl

Linda Björkman (2012)

Endast ett fåtal föl föds med avvikande benställningar i sina extrimiteter (BFBA, årtal saknas). Avvikande benställningar hos föl kan kräva medicinskt eller kirurgiskt behandling. Samarbetet mellan veterinären och hovslagaren är viktigt och kan vara avgörande; med rätta insatser i tidigt stadie kan man bespara hästen från ett livslångt lidande (Magnusson, 2007). Syftet med denna studie är att uppmärksamma de vanligaste avvikande benställningar som kan drabba föl samt hur dessa ser ut och när respektive om man kan åtgärda dem. Studien har två frågeställningar. Vilka avvikande benställningar kan man råka utför hos ett föl? Hur korrigeras dessa?
Denna studie har avgränsats till några av de mest förekommande avvikande benställningar hos föl. Detta är en litteraturstudie. Databaser som har använts är: Pub Med och Google Scholar.
Föl föds med en mjuk fölputa under hoven som inom ett par timmar försvinner och hornet i hovarna hårdnar. Hos föl som har en korrekt exteriör i extrimiteterna finns det ett litet behov av att ingripa och verka hovarna tidigt. Hovarna behöver verkas regelbundet för att fölet ska ha en korrekt hov som bidrar till optimala vinklar i benen (BFBA, årtal saknas). Korrekta benställningar är ett område som inte bara bygger på vetenskapliga studier utan även på beprövad erfarenhet. Enligt Karl Henrik Heimdahl, som är en exteriördomare och hästveterinär.
Skelettbenens tillväxt på längden sker från tillväxtzonerna (ändbroskplattorna). Tillväxtzonerna är belägna i ändarna av de långa rörbenen som till exempel skenbenen, kotbenen och kronbenen. Zonerna består av brosk som ersätts av ben vid pågående längdtillväxt och förbenas helt när tillväxten är avslutad. Under tiden som tillväxtzonerna närmast hoven är aktiva, det vill säga till ungefär ett års ålder, är det möjligt att påverka och korrigera eller förbättra en avvikelse i tåaxlar. (Magnusson, 2007).
Carpus varus (hjulbent) och carpus valgus (X-bent) är medfödda exteriöra avvikelser i framknäna (carpus) (Falk Magnusson, 2001). Dessa typer av avikelser förekommer relativt ofta (Donnie, 2000). Dessa behandlas många gånger med skenor för att stabilisera leden, men om denna behandling inte fungerar rekommenderas operation (Falk Magnusson, 2001). Carpus varus innebär brytning i sidled där vinkelns spets är åt utsidan. Carpus valgus innebär brytning i sidled där vinkelns spets är åt insidan. (Levine, årtal saknas). Avsaknaden av kontrollerade, kliniska studier beträffande behandling av vinkelställningar hos föl med medicinska åtgärder har medfört att de i litteraturen angivna behandlingsmetoderna oftast bygger på beprövad erfarenhet (Jansson, 2005).

Hypoflexion betyder svaghet i fram- eller bakkotorna. Hypoflexion benämns ofta som senkontraktur och en eller flera leder kan vara påverkade. (Vet CPD, 2008). Detta kan vara medfött eller uppkomma senare på grund av en alltför snabb tillväxt. (Andersson & Lindberg, 2007). Hyperflexion som betyder böjning av frambenen tillhör en av de vanligaste medfödda exteriöra avvikelserna på nyfödda föl. Benet är böjt framåt och fölungen kan ha svårt att resa sig och att stå upp. Svaghet i fram- och bakkotorna betyder att kotleden är så svag att den trampas ner så mycket att fölet går på kotledens baksida. Huden måste skyddas från att skavas genom en häfta och hovarna ska raspas så att sulan blir plan. I många fall krävs ingen behandling utan detta stabiliserar sig efter några dagar. Svåra fall behandlas med stödbandage och täta kontroller av hovarna eftersom det finns risk att de slits fel (Falk Magnusson, 2001). Medfödd böjsenekontraktur betyder att carpus och/eller falanglederna är flexade till följd av kontraktur i ytliga och djupa böjsenorna. Om det bara är djupa böjsenan som är kontraherad kan man i vissa fall endast se en böjning i hovleden (bockhov) (Hippocampus, 2010).
Slutsatsen med denna studie är att vinkelställningar i framben, böjning av framben, svaghet i fram – och bakkotorna samt bockhov och böjsenekontraktur är avvikande benställningar man kan råka utför hos ett föl. Lindriga avvikande benställningar kan rätta sig utan behandling.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 374.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.