Hästens biologi

Effektiviteten i bruksprov för varmblodiga ridhästar och genetiska korrelationer med avkommors tävlingsresultat

Effektiviteten i bruksprov för varmblodiga ridhästar och genetiska korrelationer med avkommors tävlingsresultat

Sara Holmsäter (2020)

Gemensamt för många avelsförbund för den varmblodiga ridhästrasen i Europa är målet och missionen om att avla fram och föda upp rid- och sporthästar i världsklass. För att förverkliga denna vision använder sig avelsförbunden vanligtvis av olika former av unghästtest och/eller tävlingsresultat för att identifiera och selektera individer inom hästpopulationerna som förväntas bidra till avelsframsteg i linje med avelsmålen. En av de mest betydande delarna i detta arbete är de så kallade bruksproven där lovande hingstar ur avelssynpunkt identifieras och selekteras för avel. Syftet med denna studie är att sammanställa relevant forskning som berör effektiviteten i just bruksprov för varmblodiga ridhästar. Framförallt ämnar denna studie utvärdera relationen mellan bruksprovsresultat för hingstar och senare avkommeprestationer genom att besvara följande frågeställningar: Är bruksprov lämpade för tidigt urval av hingstar till avel?; Är hingstars resultat i bruksprov genetiskt korrelerade med avkommornas tävlingsresultat?
Studien är baserad på en litteraturstudie av tre vetenskapliga artiklar som berör effektiviteten i bruksprov inom den varmblodiga ridhästrasen i Europa, samt en vetenskaplig artikel som berör sambandet mellan unghästars resultat vid kvalitetsbedömningar och senare livstidsresultat i tävlingssammanhang. Litteraturstudien visade att hingstars resultat i bruksprov dels har höga arvbarheter, dels har en hög grad av genetiskt korrelation med avkommornas prestationer både inom unghästtest och i tävlingssammanhang under unghäståren. Resultat vid unghästtest har även visat sig vara genetiskt korrelerade med senare livstidsprestationer i tävlingssammanhang. Således bedöms bruksprov vara lämpade för tidigt urval av hingstar till avel.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 221.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.