Hästens biologi

Effektiviteten i bruksprov för varmblodiga ridhästar och genetiska korrelationer med avkommors tävlingsresultat

Effektiviteten i bruksprov för varmblodiga ridhästar och genetiska korrelationer med avkommors tävlingsresultat

Sara Holmsäter (2020)

Gemensamt för många avelsförbund för den varmblodiga ridhästrasen i Europa är målet och missionen om att avla fram och föda upp rid- och sporthästar i världsklass. För att förverkliga denna vision använder sig avelsförbunden vanligtvis av olika former av unghästtest och/eller tävlingsresultat för att identifiera och selektera individer inom hästpopulationerna som förväntas bidra till avelsframsteg i linje med avelsmålen. En av de mest betydande delarna i detta arbete är de så kallade bruksproven där lovande hingstar ur avelssynpunkt identifieras och selekteras för avel. Syftet med denna studie är att sammanställa relevant forskning som berör effektiviteten i just bruksprov för varmblodiga ridhästar. Framförallt ämnar denna studie utvärdera relationen mellan bruksprovsresultat för hingstar och senare avkommeprestationer genom att besvara följande frågeställningar: Är bruksprov lämpade för tidigt urval av hingstar till avel?; Är hingstars resultat i bruksprov genetiskt korrelerade med avkommornas tävlingsresultat?
Studien är baserad på en litteraturstudie av tre vetenskapliga artiklar som berör effektiviteten i bruksprov inom den varmblodiga ridhästrasen i Europa, samt en vetenskaplig artikel som berör sambandet mellan unghästars resultat vid kvalitetsbedömningar och senare livstidsresultat i tävlingssammanhang. Litteraturstudien visade att hingstars resultat i bruksprov dels har höga arvbarheter, dels har en hög grad av genetiskt korrelation med avkommornas prestationer både inom unghästtest och i tävlingssammanhang under unghäståren. Resultat vid unghästtest har även visat sig vara genetiskt korrelerade med senare livstidsprestationer i tävlingssammanhang. Således bedöms bruksprov vara lämpade för tidigt urval av hingstar till avel.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 221.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Strömsholm.com använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.