Hästens biologi

Ekvint metabolt syndrom kopplat till fång, insulinresistens och fetma.

Ekvint metabolt syndrom kopplat till fång, insulinresistens och fetma.

Michelle Lundqvist (2015)

Ekvint metabolt syndrom är ett sjukdomskomplex som kännetecknas av ett flertal olika avvikelser, bland annat insulinresistens, fetma (generaliserad eller regional) och fång. Det är främst hobbyhästar, särskilt ponnyer, som drabbas. Ponnyer med diagnostiserad EMS löper tio gånger högre risk att drabbas av fång än friska ponnyer. Idag talas det allt oftare om EMS inom hästvärlden. Fetma, insulinresistens och fång är de vanligaste tecknen på att hästen drabbats av EMS, men det är inte allmänt känt hur dessa faktorer är kopplade till sjukdomen. Litteraturstudiens syfte är att öka förståelsen för hur fetma, insulinresistens och fång är kopplade till EMS. Om kunskaper finns kring sjukdomen kan förebyggande åtgärder göras för att minska förekomsten av EMS. Studiens frågeställning är: ” hur är fetma, insulinresistens och fång kopplade till ekvint metabolt syndrom? ”.
EMS förekom oftast hos överviktiga hästar med regional fetma som utvecklade fång under betesperioden. Ökad fettvävnad vid halsen visade sig vara ett tydligt tecken på EMS och insulinresistens hos hästar och ponnyer. Relationen mellan fetma, inflammatoriska cytokiner och insulinresistens hos häst undersöktes med resultatet att det fanns en koppling mellan fetma, inflammatoriska cytokiner och insulinresistens. Vid ökad fetma ökade koncentrationerna av inflammatoriska cytokiner och insulinkänsligheten minskade. I en annan studie undersöktes förekomsten av inflammationsorsakande cytokinerna interleukin-6 (IL-6) och tumor necrosis factor-alpha (TNF- α) i fettvävnad och dess koppling till EMS. Resultaten tydde på att cytokinerna troligtvis var involverade i utvecklingen av EMS hos ponnyer, då förekomsten var högre bland de EMS-drabbade ponnyerna. Skillnaden mellan hur friska hästar och hästar med EMS reagerade då de utsattes för ett dynamiskt glukos- och insulintoleranstest undersöktes. Resultaten visade att EMS påverkade regleringen av glukos- och insulinsvar negativt efter tillförsel av lipopolysackarider hos drabbade hästar. I en annan studie undersöktes förekomsten av genetiska och metabola anlag som kan orsaka fång hos ponnyer. Resultaten gav bevis på att förekomst av fång kunde härledas till en eller flera betydande gener. Kriterier kunde även fastställas för ”prelaminitic metabolic syndrome” baserat på de metaboliska skillnader som hittats.
Vid diagnostisering av EMS användes tidigare sjukdomshistorik (bl.a. fång), förekomst av fetma (generell och/eller regional) och ett test för påvisning av insulinresistens. Detta innebar att fetma, insulinresistens och fång hade en stark anknytning till EMS. Fetma misstänktes spela in i utvecklandet av EMS då ökad förekomst av inflammatoriska cytokiner orsakade metabola avvikelser hos hästen. Alla hästar som var diagnostiserade med EMS var även insulinresistenta. Fång ansågs vara en effekt av EMS eftersom en insulinresistent häst utsöndrar mer insulin vid en ökad glukosmängd i blodet. Detta tillstånd ledde till en ökad risk för utlösning av fång hos hästen.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 471.6 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.