Hästens biologi

Ekvint metabolt syndrom – symtom och förebyggande åtgärder

Ekvint metabolt syndrom – symtom och förebyggande åtgärder

Felicia Ullberg (2019)

Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en komplex sjukdom som består av en mängd olika symtom, där endokrina- och metabola avvikelser utgör kärnan i sjukdomsbilden. EMS karaktäriseras huvudsakligen av insulinresistens, onormal fetma och ökad risk för att utveckla fång. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka symtombilden för EMS och om det finns förebyggande åtgärder som förhindrar att hästen kan drabbas av sjukdomen. Detta görs genom att besvara frågeställningarna: vad karaktäriserar EMS, vilka symtom kan man se och finns det förebyggande åtgärder för att minska risken för EMS?
EMS är en relativt nyupptäckt sjukdom och den fick sin benämning år 2002. Forskning på hur symtomen hänger ihop är inte fullständig och det krävs ytterligare studier för att få en ökad förståelse om sjukdomens uppkomst. Litteraturstudiens slutsats är att symtomen som visar sig varierar när hästen har utvecklat EMS. Hyperinsulinemi och nedsatt insulinkänslighet har en central roll i EMS och det har påvisats hos hästar med och utan fetma och har betydelse för utvecklingen av fång. Fetma är både en riskfaktor och ett symtom för EMS. Fetma är en riskfaktor då det kan bidra till nedsatt insulinkänslighet. En häst med EMS har oftast fetma, men en häst med en smalare kroppstyp utan fettdepåer kan också lida av EMS. En del hästraser är predisponerade för EMS, vilket indikerar att det finns gener som gör att vissa hästar har större benägenhet att drabbas av EMS.
Fång är inte bland de första symtomen som visas vid EMS, fång uppkommer då EMS har fått pågå under en längre tid utan att sjukdomen har försökt behandlats.
Den huvudsakliga åtgärden som ger bäst effekt för att förebygga begynnande EMS är viktminskning med hjälp av en individanpassad diet och träning. I ett förebyggande syfte är det viktigt att hästens foderstat innehåller ett lågt socker- och stärkelseinnehåll för att inte försämra insulinkänsligheten. Socker- och stärkelseinnehållet ska vara anpassat efter hästens behov. Om fång har utvecklats sker behandling genom diet och motion om hästen inte har akut eller kronisk fång som ger upphov till smärta.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 154.1 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.