Hästens biologi

Ekvint metabolt syndrom

Ekvint metabolt syndrom

Sabina Erikstedt (2015)
Allt fler hästar motioneras i för liten mängd och överutfodras med stärkelserikt foder, vilket medför att hästar blir allt fetare och löper högre risk för sjukdomar. Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en sjukdom som är troligtvis förekommande, samtidigt som den är relativt okänd. Det första fallet diagnostiserades i Sverige först 2011. De huvudsakliga symptomen för EMS är bland annat fetma, insulinresistens och fång. Sjukdomen diagnostiseras genom kliniska undersökningar av hästens inre och yttre fysiska uppbyggnad. De vanligaste behandlingsmetoderna innefattar dietrestriktioner, motion och läkemedelsbehandling med metformin, samt fångbehandling.

Litteraturstudiens syfte är att få ökad kunskap om det ekvina metabola syndromet; vad som orsakar sjukdomen, vilka symptom som visas, hur den diagnostiseras, om den är behandlingsbar, hur den behandlas och om det går att förebygga uppkomsten av den. Det är därför viktigt att fler får ökad kunskap om vad sjukdomen innebär, hur den kan behandlas och vad vi kan förhindra uppkomsten av den. De frågeställningar som undersökts är: Vad det är som orsakar sjukdomen, vilka symptom som visas, hur den diagnostiseras, hur den behandlas och om det går att förebygga uppkomsten av den?

Den slutsats som litteraturstudien resulterat i är att sjukdomen orsakas av felaktig utfodring och för lite motion. Symptomen är fetma med tillhörande insulinresistens, hyperinsulinemi (kraftig ökning av insulin i blodet vid utfodring) och fång. Sjukdomen diagnostiseras genom olika belastningstester som undersöker kroppens förmåga att ta upp insulin. Det hittills bästa sättet att förebygga och behandla ekvint metabolt syndrom är genom regelbunden, väl avvägd motion och väl anpassad foderstat.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 360.4 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.