Hästens biologi

Faktorer som påverkar liggbeteendet hos hästar på box

Faktorer som påverkar liggbeteendet hos hästar på box

Camilla Eriksson (2015)

Hästens dygnsrytm skiljer sig från människans. Hästen tillbringar större delen av dygnet till att söka föda, cirka 14-16 timmar, medan minst fyra timmar går till vila och cirka två timmar till förflyttningar. Hästen har ett behov av den paradoxa sömnen och för att få den behöver hästen ligga ned med stöd förhuvudet, därför är det viktigt med kunskap om hur hästens liggbeteende påverkas av en begränsad yta samt olika strömaterial. Syftet med studien är att ge hästhållare kunskap om hur liggbeteendet påverkas av boxstorlek och strömaterial för att kunna ge hästen bästa förutsättning till ett naturligt liggbeteende. Detta genom att besvara frågeställningen: hur påverkas hästens liggbeteende i boxen beroende på strömedel och boxstorlek?
I Sverige är de vanligaste strömaterialen halm och spån. Hästen visar ingen signifikant skillnad i det totala liggbeteende på dessa material, däremot ligger hästar längre av den totala liggtiden på sidan i en box med halm än spån. I studierna har ingen skillnad noterats gällande om hästen haft stöd för huvudet i bröstläge eller inte. Hästar ligger ned signifikant mindre på pelleterade strömaterial än halm. Förutom att hästen ligger mer ner på sidan på halm visar studier även att hästen ägnar mer tid åt att söka föda på halm än på övriga strömaterial då hästen istället står passivt. I fritt tillstånd ägnar hästen den största delen av dygnet åt att söka föda och därför ger halm en stor fördel för hästens naturliga beteende. Hästen visar signifikant kortare liggtider på använt strömedel och därför är det viktigt att hålla bädden torr precis som Djurskyddsbestämmelserna föreskriver. Hästen spenderar signifikant längre tid liggandes i en större box jämfört mot en mindre, därför kan minsta tillåtna boxstorlek med fördel överskridas till fördel för hästens liggbeteende.
Studiens slutsats är att hästar ligger ned mest på halm och verkar föredra ett luftigt strömedel. Hästar ligger inte ned alls på betong, åtminstone inte när annat alternativ fanns. Hästens liggtid är längre i en större box.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 475.4 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.