Hästhållning

Faktorer som påverkar rangordningen i en hästflock

Faktorer som påverkar rangordningen i en hästflock

Catarina Bengtsson (2015)
Hästen är ett flockdjur, genom att leva i flock ökar chansen att upptäcka och hantera faror. I flocken förekommer en hierarkisk dominansstruktur, ett system för att undvika onödiga konflikter vid begränsade tillgångar. I modern hästhållning hålls hästar ofta ensamma i små hagar för att minska risken för skador. Genom ökad förståelse för hästens behov har det nu blivit mer vanligt att hästar hålls i grupp vid sin utevistelse. Syftet med denna litteraturstudie är att öka kunskapen om vilka faktorer som påverkar rangordningen i en hästflock, för att underlätta samansättningen av hästar som hålls i grupp, och minska risken för konfliktrelaterade skador. Den frågeställning som använts lyder: Vilka faktorer påverkar hästens rang i flocken? Resultatet visar i samtliga studier att könet inte har någon signifikant koppling till var i hierarkin hästen är placerad. Ston står högst i hierarkin i flockar som består av både ston, hingstar och valacker. Studierna visar även på att hierarkin är uppdelad i två grupper. De vuxna hästarna, äldre än tre år, tillhör den gruppen av hög rang och avkommorna, yngre än tre år, tillhör gruppen av lägre rang. I de båda grupperna finns ingen koppling mellan ålder och plats i hierarkin. Ston med god fortplantningsförmåga och många avkommor har högre status än de ston som har färre avkommor. Valacker som blivit sent kastrerade har högre status än tidigt kastrerade valacker. Hästar som tillkommit sent i flocken har till en början lägre status än övriga flockmedlemmar. Studierna visar även att aggressivitet är signifikant kopplat till dominans. Det är mellan de yngre individerna som de flesta aggressiva handlingarna utförs. Strukturen i hierarkin är linjär i mindre flockar. I större flockar eller i flockar med många unghästar kan triangelrelationer förekomma. Faktorer som storlek på hästarna och släktskap visar sig inte ha någon signifikant koppling till dominans. Slutsatsen indikerar på att det finns många faktorer som påverkar en hästs position i flockens hierarki. Egenskaper så som könsdrift och ålder spelar en stor roll för en hästs position i flockens rangordning, men även yttre omständigheter så som storlek på flock, åldersspann och könsfördelning inom gruppen. Flockens stabilitet beror också på när de olika hästarna introducerats i gruppen och hur tillgången av resurserna ser ut i förhållande till antalet hästar

Ladda ner Format: pdf Storlek: 238.9 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.