Rid-och körkonst

Faktorer som utgör ryttarens val av bett till häst – En enkätstudie om bett

Faktorer som utgör ryttarens val av bett till häst – En enkätstudie om bett

Anna Grünewald & Saga Nitzing (2021) Hippologisk kandidatarbete K134

Läs uppsatsen eller Se film.

Sammanfattning

På dagens marknad finns en mängd olika bett i varierande utformningar och storlekar. De
marknadsförs för att fylla en rad olika funktioner och främja hästens välfärd. Forskning har påvisat
fynd av skador i munhålan relaterade till bett. Trots detta saknas kunskap om vilka faktorer som styr
ryttarens val av ett specifikt bett till en häst och vid olika tillfällen. Syftet med denna kandidatuppsats
är att undersöka vilka typer av bett som används inom disciplinerna hoppning, dressyr och fälttävlan
genom att besvara frågeställningarna; Vilka bett använder ryttare inom sin disciplin? Vilka faktorer
utgör ryttarens val av ett specifikt bett? Studien genomfördes som en enkätstudie och resultatet
bearbetades med hjälp av Chi2. Det mest förekommande bettet inom alla disciplinerna var tränsbett,
följt av stångbett i dressyr, hackamore i fälttävlan och hävstångsbett i hoppning. Det fanns även en
signifikant skillnad mellan grupperna. De faktorer som styr ryttarens val av bett är ryttarens egen
upplevelse av tillfredsställelsen i kontakten, följt av storleken på bettet. En upptäckt i denna
kandidatuppsats var att svarsfrekvensen kring att ta hjälp av en utbildad person var relativt låg i
förhållande till svarsalternativ standardbett. Det vore intressant att utforska vad detta beror på.
Svarssammanställningen i denna kandidatuppsats har gett en kartläggning kring faktorer som
påverkar ryttarens val av bett i Sverige och kan och kan komma att ligga till grund för framtida
studier.
Nyckelord: munhåleskador, bettanvänding, hästvälfärd

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.