Hästens biologi

Fästingens geografiska utbredning och ekvin granulocytär anaplasmos hos häst

Fästingens geografiska utbredning och ekvin granulocytär anaplasmos hos häst

Moa Söderby (2019)

Ekvin granulocytär anaplasmos (EGA) är en sjukdom som kan drabba hästar och sprids via fästingarten Ixodes ricinus, vilket är den vanligaste fästingarten i Sverige. Sjukdomsöverföringen sker genom att fästingen är infekterad med bakterien Anaplasma phagocytophilum. Hästar kan vara infekterad av bakterien utan att utveckla sjukdomen EGA och av 2018 stycken provtagna hästar uppvisade 16,7% på antikroppar mot bakterien Anaplasma phagocytophilum.
I flertalet av valda studier används Polymerase Chain Reaction (PCR) analys för att spåra bakteriens DNA i fästingens blod och metoden används även för att ställa diagnosen EGA på häst. I en provtagning av en fästinginsamling var 11,5% av fästingarna positiva för Anaplasma phagocytophilum.
Syftet med litteraturstudien är att studera den geografiska utbredningen av fästingen, samt se om det har något samband med diagnostiserade fall av EGA, med hjälp av frågeställningarna: Hur ser den geografiska utbredningen av fästingen ut i Sverige?
Hur kommer det sig att det diagnostiseras fler fall av EGA idag än när sjukdomen upptäcktes under 80-90-talet?
Slutsatsen av litteraturstudien är att fästingen förekommer i hela Sverige med störst antal i södra och mellersta Sverige. Den ökade spridning av fästingen bidrar till att fler hästar är smittade med bakterien Anaplasma phagocytophilum. Det diagnostiseras fler fall av EGA idag än för 25 år sedan, troligen för att PCR-metoden är en tillförlitlig analysmetod som används för att spåra bakteriens DNA, men främst att det finns mer medvetenhet och forskning kring sjukdomen.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 163.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.