Beteende

Förekomst av smärtbeteende hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten – en pilotstudie

Förekomst av smärtbeteende hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten – en pilotstudie

Sandra Lindlöf Äikäs (2021) Hippologiskt kandidatarbete K125

Läs uppsatsen eller Se film

Sammanfattning

Det kan vara en spännande process att ha ett dräktigt sto och invänta en fölning. Den exakta
tidpunkten för fölningen är oftast svår att bedöma vilket leder till långa nätter med fölvaka. När
tidpunkten för fölning kommer kan det plötsligt uppstå komplikationer som kräver snabba
åtgärder. Med detta som bakgrund har olika övervakningssystem utvecklats för att förbättra
överlevnadsvillkoren hos ston och föl i samband med dräktighet och fölning. Tecken på en
förestående förlossning är mycket beroende på individen men vanliga tecken som kan förekomma
är vaxproppar, rastlöshet, svettningar samt lätta koliksymtom i sista dagarna innan fölning. Genom
att hästar är bytesdjur har de lärt sig att dölja smärttecken som bland annat beteendestereotypier,
spark mot buken, stretching, flemen och en sänkt huvudposition som ett skydd mot rovdjur.
Syftet med pilotstudien var att öka förståelsen för processen inför fölning genom att ta reda på om
man kan upptäcka tidiga tecken i stoets smärtrelaterade beteende med hjälp av
övervakningskameror. Materialet som användes var tolv befintliga övervakningsfilmer ifrån fyra
ston dag tolv, fem samt natten innan fölning. De beteenden som stona uppvisade annoterades i ett
softwareprogram utifrån ett framtaget etogram. Denna data bearbetades med kvantitativ metod för
deskriptiv statistik. Därtill användes Pearson’s test för att säkerställa funktionen av etogrammet
med en kontroll.
Resultaten visade att smärtbeteendet hos stona i förhållande till den ekvina smärtskalan uppvisades
redan tolv dagar innan fölning. Särskilt smärtrelaterade tecken som skaka, titta mot flanken och
trippa uppvisades. Studien visade även att stona minskade ätbeteendet till natten innan fölning och
att både rörelseaktivitet och liggbeteende inte ökades till natten innan fölning.
Denna studie kan ligga till grund för vidarefördjupning inom ämnet med ytterligare antal
övervakningskameror i boxen samt övervakning under en längre sammanhängande period för
ytterligare förståelse för stoets beteende inför fölning.
Nyckelord: Fölning, övervakningssystem, smärtbeteende, tidsbudget

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.