Hästens biologi

Förlängning av ättiden av grovfoder hos häst

Förlängning av ättiden av grovfoder hos häst

Malin Lahtivuori (2017)

Hästen är en gräsätare och en grovtarmsjäsare med ett fodersökningsbehov på 16-18 timmar i dygnet. Fodersökningsbehovet gör så tarmarna aldrig är utan arbete. Om hästens tarmkanal av någon anledning skulle bli tom kan det bidra till sjukdomar som kolik och tarmvred. Det lättaste sättet att undvika detta är genom att se till att hästen får utnyttja sitt fodersöknings behov så mycket som möjligt. Dock, på grund av den ökade koncentrationen av energi och protein i dagens grovfoder kan fri tillgång till detta även förorsaka fetma som sedan leder till sjukdomar som fång, EMS samt led- och ligamentsjukdomar
Koncentration av energi och protein i det hö som fodras i dagens stallar är högre än det hästarna är gjorda för att äta, vilket gör det viktigt att kontrollera foderstaten hos hästarna, så de hålls i bra hull. Genom att räkna ut en individuell foderstat till varje häst, utgående från grov- och kraftfoderanalyser, där det beaktas om hästen är ung, hur mycket den arbetar samt om den är lätt- eller svårfödd. På så sätt kan man undvika flera foderrelaterade sjukdomar, men detta räcker inte alltid.
Problemet idag är att det finns både lätt- och svårfödda hästar samt hobby- och tävlingshästar i samma stall. För att ekonomiskt och praktiskt kunna få ett sådant stall att gå runt har man sällan råd att köpa in två olika hö sorter, vilket gör att de lätt och svår födda hästarna får äta av samma hö. Detta gör att antingen blir hobbyhästarna tjockare med följder som kolik, stereotypier och tarmvred eller så får de svårfödda hästarna ännu mera hö och kraftfoder vilket lätt inte blir uppätet och då även blir oekonomiskt. Därav frågeställningen: Kan man förlänga ättiden hos hästar? Och hur mycket kan man förlänga ättiden med hjälp av hönät?
Slutsatsen är att med hjälp av hönät med mindre maskor kan förlänga ättiden med 5 min/kg, 10% eller 1,4h. Med hjälp av flera hönät på varandra kan man förlänga ättiden med 2,5h samt genom att välja ett sent skördat hö kan man förlänga hästarnas ättid genom foderstaten detta hö kräver. I en kombination av dessa skulle det vara möjligt att förlänga ättiden ytterligare. Dock krävs vidare forskning på vad hönät har för effekt på hästarnas nack- och ryggparti samt om detta har någon effekt på fodersmältningen då hästen ej längre äter från marken utan från väggen.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 256.4 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.