Hästhållning

Fysiologiska svar på temperaturförändring i omgivningen

Fysiologiska svar på temperaturförändring i omgivningen

Lisa Trillkott (2015)
Hästen är ett jämnvarmt djur och strävar efter balans mellan värmeproduktion och värmeavgivning för att hålla en konstant kroppstemperatur. När hästar hålls på stall utsätts de för temperaturförändringar med en temperatur ute och en inne. För att underlätta skötsel och värmeavgivning klipps många arbetande hästar på vintern men vissa även på sommaren. För att hästskötarens ska kunna ta hand om hästen på ett sätt som inte påverkar deras förmåga att prestera behöver de ha kunskap om vilka faktorer som påverkar hästens förmåga att hålla konstant kroppstemperatur och vilka tecken hästen visar som tyder på att de rör sig utanför sin termiska komfortzon. Olika ryttare och hästskötare har olika uppfattningar om hur hästen påverkas av förändringar i omgivningens temperatur och vilka åtgärder som behöver tas för att hästen ska kunna prestera på topp. Syftet med arbetet är att undersöka vilka fysiologiska svar hästen visar på temperaturförändringar, som indikerar att de rör sig utanför sin termiska komfortzon. Studiens frågeställningar var: Kan skötaren med enkla hjälpmedel mäta när hästen börjar röra sig utanför sin termiska komfortzon? Vilka reaktioner hos hästen ska skötaren leta efter? Resultatet visade att den fria värmeavgivningen ökade när temperaturskillnaderna mellan hästens yta och omgivningen blev större. I en studie ökade värmeavgivningen ner till temperaturer vid -16 ºC. Genom andning kunde hästen göra sig av med värme genom bunden värmeavgivning. Andningsfrekvensen visades vara signifikant lägre vid temperaturen 6ºC för en klippt häst jämfört men en oklippt häst. I en annan studie sågs att andningsfrekvensen var signifikant högre vid 38ºC än vid temperaturer under 20ºC samt signifikant högre vid 30ºC än vid temperaturer under 6ºC. Vid studie på arbetande hästar visades att den klippta hästen hade kortare återhämtningstid till normal andningsfrekvens än den oklippta hästen vid arbetsprov. I samma studie visades att den klippta hästen hade signifikant lägre ökning av kroppstemperaturen än den oklippta hästen vilket tyder på att den klippta hästen hade lättare att göra sig av med värme. En studie visade att värmeavgivningen hos hästarna blir högre vid temperaturer lägre än 9 ºC. I en annan studie visades att den bundna värmeavgivningen hos hästarna ökade över 20 ºC medan den fria värmeavgivningen sjönk med att temperaturen blev högre. En klippt häst hade signifikant högre värmeavgivning än en oklippt häst då skillnaden mellan den klippta hästens yttemperatur och omgivningen var större än skillnaden för den oklippta hästen. En studie där det undersöktes hur hästarna reagerar på ändrad isolering sågs att en av de sex hästarna använda i studien skakade vid 6 ºC. Genom att observera hästen går det att se tecken på att hästarna är utanför sin termiska komfortzon i att de svettas eller skakar. Det går även att mäta andningsfrekvens och rektaltemperatur. Dock är förändring av rektaltemperaturen en senare reaktion hos hästen då förändrad kroppstemperatur kommer som ett resultat av att hästarna inte har kunnat balansera sin värmeproduktion och sin värmeavgivning.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 266.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.