Träningsfysiologi

Fysiologiskt svar under terrängmomentet i fälttävlan – pilotstudie under svenska förhållanden

Fysiologiskt svar under terrängmomentet i fälttävlan – pilotstudie under svenska förhållanden

Fanny Hansson (2022) Hippologiskt kandidatarbete

Länk till film.

Sammanfattning

I tävlingsgrenen fälttävlan är terrängdelen det som bedöms som mest fysiologiskt ansträngande för hästarna. Syftet med denna undersökning är att ta reda på det fysiologiska svaret under en träning på terrängmomentet i fälttävlan. Undersökningen ska redogöra för hur de svenska ekipagen fungerar i den fysiologiska ansträngningen under träning jämfört med tidigare studier som visar den fysiologiska ansträngningen i tävling, samt att jämföra terrängens disciplin med de andra vanliga disciplinerna dressyr och hoppning. Med frågeställningen av denna undersökning kan det genom tester påvisas att terrängdelen i fälttävlan är mer fysiologiskt ansträngande jämfört med tidigare studier från dressyrdelen och hoppdelen? Hur är det fysiologiska svaret under träning i terräng jämfört med tidigare studier i tävling? Vid undersökningen användes det 7 fälttävlansekipage. Innan mätningarna så deltog hästarna på en terrängträning, under mätningarna hoppade hästarna en terrängbana på 800 m. Banan reds två gånger i två olika tempon. Första rundan i ett lugnare tempo och andra rundan i ett högre tempo. Efter de två rundorna reds hästen i nedvarvning i cirka 4 min. För mätning av hjärtfrekvensen användes Polar hjärtfrekvensmätare. Blodproven analyserades med en The Edge laktatmätare. Tre blodprov togs från varje ekipage direkt efter varje runda av banan och efter nedvärmningen. För en galopphäst, som gör maximal arbetsinsats, kan hjärtfrekvensen gå upp till 240 slag/ min, men högre hjärtfrekvens har förekommit. Laktatkoncentrationer som kommer över laktattröskeln på 4 mmol/L kommer innebära att laktatnivån exponentiellt stiger vid produktion av laktat i muskeln och kroppen har svårt att hinna transportera bort laktat. Studiens slutsats visar att terrängen gav ett högre hjärtfrekvens och laktatvärden jämförd med studierna av disciplinerna hoppning och dressyr. Slutsatsen för terrängträningen jämförd med tävlingen, visar att träningen är mer fysiologiskt ansträngande jämfört med tävling på samma nivå, men vid högre tävlingsnivå gav det ett högre resultat och detta beror på hästarnas nivå. Nyckelord: Terrängträning, Fysiologiskt ansträngning, Hjärtfrekvens, Laktat

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.