Hästens biologi

Grovfoderbaserad utfodring till häst

Grovfoderbaserad utfodring till häst

Christoffer Nyman Myr (2017)

Hästen är ett betesdjur som har ett starkt födosöksbeteende och ägnar cirka 14 – 18 timmar per dygn till detta. Hästens mag- och tarmsystem är anpassat för en diet baserad främst på grovfoder. Det är därför viktigt med kunskap om hur hästen ska utfodras på bästa sätt. Syftet med denna litteraturstudie är att ge kunskap till hästhållare om utfodring av häst i träning för en god hälsa samt att tillgodose dess tuggbehov och näringsbehov. Detta genom att besvara frågeställningen: Hur påverkas hästars hälsa, träningsprestationer och återhämtning efter träning av en foderstat baserad på endast grovfoder?
Resultatet av litteraturstudien visade att en foderstat baserad på endast grovfoder, med högt energivärde, påverkade ämnesomsättningen och kunde ha en positiv effekt på prestationer. Ett högt råproteinvärde i grovfodret gav högre värden av glykogen och leucin i musklerna, vilket kunde vara fördelaktigt för muskelåterhämtningen hos hästar i träning. Endast grovfoder som fodermedel gav en ökad hjärtfrekvens under träning, men även snabbare återhämtning till normal hjärtrytm efter avslutad träning. Hästar som blev utfodrade med endast grovfoder hade få sjukdagar och ingen utveckling av foderrelaterade beteendestörningar kunde ses. Studiens slutsats är att grovfoder med fördel kan användas som enda fodermedel, då det kan ha en positiv effekt på hästars träningsprestation, återhämtning och hälsa. Grovfoder som enda fodermedel bidrar till en ökad kroppsvikt.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 551.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.