Hästhållning

Grupphästhållning ur hantering och inridningssituation

Grupphästhållning ur hantering och inridningssituation

Erika Nilsson (2014)
I det vilda är hästen beroende av sin flock för att kunna överleva, främst genom ren utspridningseffekt (Planck & Rundgren, 2005). Hästen har en god inlärningsförmåga som den hade redan på stäppen och som människan kan använda vid hantering och träning av hästen (Pers medd. Rundgren 2012). Bland det viktigaste hästen får genom att leva tillsammans i grupp är den psykiska faktorn, vilket ger en trygg och harmonisk individ (Fredricson & Andersson 2006). Problemet är att många tror att unghästen blir osocial, svårhanterlig och svår att rida in när den går på lösdrift tillsammans med andra hästar. Syftet med denna studie var att undersöka hur hästen påverkas av att hållas i grupp och samtidigt hanteras och tränas av människan. Det ledde fram till frågeställningen: hur påverkas unghästen hanteringsmässigt och dess inlärningsförmåga av att hållas i grupp?
Materialet till denna studie söktes i databasen Scopus och Primo med sökorden horse, equine, learning och group housing. Enligt Søndergaard & Ladewig (2004) och Rivera et al (2002) har inhysningssystemet en stor betydelse för hästens inlärningsförmåga, då de visar att unghästen i grupp lärde sig snabbare och kan slutföra en utbildning snabbare än enskilt hållna hästar. Även hanteringen av grupphållna hästar var positivare då de sparkade och bet sina tränare mindre än hos enskilt hållna hästar (Søndergaard & Ladewig 2004). Nackdel som är funnen med att hålla unghästar i grupp är att de blir oroliga när de är ensamma i en ny miljö, det sågs genom att de gnäggade mer än de enskilda hästarna (Søndergaard & Halekoh 2003). Samtidigt säger Søndergaard & Ladewig (2004) att det inte har så stor betydelse för inlärningen eftersom de grupphållna hästarna lärde sig bättre ändå. Genom att unghästen får leva i en grupp kommer dess sociala behov att bli tillgodosett, vilket leder till en harmonisk och trygg individ. De grupphållna hästarna kommer att slutföra en utbildning snabbare eftersom de hade bättre inlärningsförmåga än de enskilt hållna hästarna. Hanteringen kommer också att bli säkrare hos grupphållna hästar, eftersom de visade mindre oönskade beteenden så som att bita och sparka tränaren.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 329.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.