Hästhållning

Hållbar och rationell hästhållning – exempel och erfarenheter 2021

Hållbar och rationell hästhållning – exempel och erfarenheter 2021

RS & F har tillsammans med SLU och HNS investerat i hjälpmedel och tekniska lösningar för att underlätta och rationalisera stallarbetet. Vi har dokumenterat detta med bilder och våra erfarenheter i korthet.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 3.4 MB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.