Hästhållning

Häst i grupphållning

Häst i grupphållning

Kristine Gulbrandsen (2013)

Det finns olika meningar när det kommer till hästhållning i grupp, en studie som blev utförd 2008 frågade 49 olika hästanläggningar hur de hyste in sina hästar. Då var det 7 av 49 stall som hade lösdrift och 6 stall som hade grupp boxar för fölning och unghästar. Flera av motiven för att inte ha grupphållning var att tävlingshästar inte kunde hållas i grupp, säkerhetsrisk för människa och häst, kontroll av foderintag och en uppfödare menade även att unghästar var svårare att hantera om de stod i lösdrift (Svala, 2008). Dessa påståenden kan bero på okunskap hos hästhållarna. Då studier visar att unghästar blir enklare att hantera när de hålls i grupp (søndergaard & Ladewig, 2008). Det förutser att hästarna blir hanterade och tränade på rätt sätt. Hästar som man har hållts enskilt under lång tid har visat ha flera interaktioner med de andra hästarna. De kan leka våldsammare och visa ett mer aggressivt beteende, men de är också delaktiga i vänliga interaktioner. Lekandet tros spela en viktig roll för den beteendemässiga, sociala och fysiska utvecklingen hos individen. Den typen av beteende kan vara en indikator på god välfärd och kan leda till positiva känslor. (Christensen, et al., 2002) Det finns olika typer av inhysningssystem, vi skiljer mellan individuell inhysning och grupphållning. För grupphållna hästar finns det möjlighet att välja mellan gruppbox eller ligghalll och rasthag (lösdrift). Gruppbox kan antingen vara en innebox eller en utebox, det är en stor box som det är plats för mer än en häst. Hästarna umgås och får social kontakt dygnet runt. När hästen stallas upp och den tas bort från flocken utsätts den för kraftig stress. Det gäller att anpassa sin hästhållning efter hästen för att lyckas. (Michanek & Ventorp, 2001) Man kan säga att hästarna som stallas upp enskilt i box får en lite annan bild på människan, för den är människan en källa till mat och vatten. Hästarna som stallades upp enskilt tog kontakt med människan snabbare, var mer intresserade, och de var lugnare med det att vara ensama i arenan. De visade mindre rastlöshet och ett mer utforskande beteende samt att de hadde en lägre hjärtfrekvens (søndergaard & Halekoh 2003)
10
De olika studierna baserade på hur hästarna hålls är olikt uppstyrd, det är olika tränare och olika typer av hästar. Men de har fortfarande kommit fram till ungefär samma sak, det att hästarna mår bättre av att hållas i en mer naturlig inhysning genom grupphållning och bete. Hästarna får enklare för att anpassa sig träningen och de mår bättre psykisk. (Rivera, et al., 2002. Søndergaard & Ladewig, 2003. Søndergaard & Halekoh, 2003.) Tidigare enskilt hållna hästar engarerade i flera interaktioner och var mer utforskande till den nya miljön. De visade ett ökat aggressivt beteende som hotande med att sparka, bita eller slåss. Men de tog också en större del av vänliga interaktioner som kliande och lekande beteende. (Christensen, et al. 2002)

Ladda ner Format: pdf Storlek: 295.6 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.