Hästens biologi

Hästens behov av vatten

Hästens behov av vatten

Miriam Lidbrandt (2019)

Underhållsbehovet av vatten för en häst är 5 liter per dag och per 100 kg kroppsvikt. En förlust på över 10% av kroppsvattnet kan vara livsfarlig för hästen. Behovet ökar ytterligare beroende på olika faktorer, två exempel är vid träning och transport. Jordbruksverket har regler som hänvisar till att hästen bör få chans att dricka sig otörstiga minst två gånger om dagen, men ändå visar statistik att antalet kolikanfall, bland annat orsakade av vätskebrist, ökar under vinterhalvåret. Syftet med studien är alltså att få mer klarhet i hästens behov av vatten genom att titta på den forskning som finns om ämnet. Frågeställningarna som ska besvaras är: Hur ofta bör hästarna ur hälsosynpunkt erbjudas vatten? Vilka faktorer förändrar behovet?
Resultatet av studierna visade att hästens foderintag minskade om de erbjöds mindre vatten och många av de negativa effekterna av minskad vattengiva blev ännu sämre om hästarna dessutom fick mat. Hästens blodvolym påverkades bland annat, vilket hos en arbetande häst försämrar dess kapacitet till prestation. Flera av studierna tog dessutom upp yttre faktorer som kunde påverka, som vattentemperaturen av dricksvattnet i varmt respektive kallt väder och själva klimatet. Flertalet av studierna hade just förhållandet mellan tillgång på mat och bristen på vatten som en extra signifikant faktor.
Slutsatsen blev att hästens vattenbehov påverkas av många olika faktorer, bland annat vilken årstid det är, tillgången på gräs, om hästen under betesfattiga perioder ges extra grovfoder och även vattnets temperatur under vinterhalvåret. Hur ofta hästen ska ges vatten går inte att säga exakt, då de påverkande faktorerna är många och det finns individuella skillnader mellan olika hästar. Det är av största vikt att hästägaren är uppmärksam på sin häst och har dessa förhållanden i åtanke när det utses vilken tillgång hästen ska ha på vatten.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 202.4 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.