Hästens biologi

Hästens liggbeteende i olika inhysningssystem

Hästens liggbeteende i olika inhysningssystem

Agnes Sjöström (2015)
När hästen domesticerades av människan för cirka femtusen år sedan förändrades hästens tillvaro från att leva på stäppen till att inhysas i begränsade utrymmen. Det finns många olika användningsområden för hästen idag, till exempel: Tävlingshästar, brukshästar, travhästar och hobbyhästar. De vanligaste inhysningssystemen idag är individuella spiltor eller boxar med olika mycket daglig utevistelse, aktiv grupphästhållning eller lösdrift. Hur hästar inhyses beror främst på ekonomi, tillgänglighet av stall, normer och vilken typ av hästhållning som hålls, och mindre av hästens egna behov.
Studiens problem är att det saknas forskning om vilket inhysningssystem som är bäst utifrån hästens liggtid och liggperioder sett. Syftet med studien är därför att undersöka hur hästens liggtid och liggperioder påverkas av de vanligaste inhysningssystemen. Frågeställningarna lyder: Vilka faktorer påverkar hästens liggtid och liggperioder i olika inhysningssystem? Vilket inhysningssystem ligger hästen ned längst i? Resultaten visar att liggtiden kan variera mellan 4-455 minuter per dygn per häst i individuell box med olika mycket utevistelse, 74-215 minuter per dygn per häst i spilta, och 0-377 minuter per dygn per häst i aktiv grupphästhållning. Liggperioderna varierar mellan 2-6 stycken oavsett inhysningssystem. Slutsatsen av denna litteraturstudie är att de faktorer som påverkar hästens liggtid är liggytans storlek, omgivningen, konkurrensen kring foder, och valmöjligheterna hästen har att lägga sig ned på. Hästens liggperioder varierar mellan två och sex stycken oavsett inhysningssystem och framkommer främst under natten. Det inhysningssystem hästen ligger ned längst tid i är indivuduell box med daglig utevistelse med en genomsnittlig liggtid på 73 minuter per dygn.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 143.2 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.