Rid-och körkonst

Hästens välfärd under tävlingssammanhang

Hästens välfärd under tävlingssammanhang

Anna Grünewald (2019)

Tävling som sker på hästens bekostnad och de träningsmetoder som krävs för goda resultat är inte alltid godtagbara ur hästvälfärdssynpunkt. För att inte riskera att tävling av häst förbjuds av djurskyddsskäl så krävs tillämpning av vetenskapliga metoder så att hästvälfärden kan säkras vid tävling. Hästsporten blir ofta kritiserad av utomstående och för att få fortsätta med ridning som sport i tävling måste forskning kunna styrka de träningsmetoder som finns. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hästvälfärden vid tävling och orsaken till uppkomsten av brister. Vilka orsaker finns till risker för hästvälfärden? En av studierna har visat att konfliktbeteenden på tävlingsbanan i form av huvudskakning och svansviftning, i elitklass har en hög förekomstfrekvens; för hoppning var femte sekund och dressyr var fjärde. Vad som inte kunde konstateras i den studien var orsaken till uppkomsten av konfliktbeteendena var, oavsett vilken sort. I en annan studie undersöktes galopphästars chans att lyckas klara loppet och där framkom det att förändring av hindertyper och inskolning på hinder skulle kunna öka den chansen. Två av studierna undersökte utrustningen på hästen och fann att tillämpning av regler för väl anpassad utrustning kan säkra hästvälfärden. Den sista studien som handlar om pain face fann att kunskap om hur man läser av det hjälper hästmänniskor att ta hänsyn till välfärden. I tävlingssammanhang tas det inte tillräckligt mycket hänsyn i aspekt till hästarnas välfärd. Orsakerna till brister i hästvälfärden är bland annat hårt åtspända nosgrimmor samt överanvändning av sporrar och detta kan resultera i yttre skador eller konfliktbeteenden. Hästvälfärd nämns ofta som en prioritet i tävling men ändå tas inte hänsyn till hästvälfärd i tillräcklig utsträckning. Urvalet av vetenskapliga studier i denna litteraturstudie har gett en bredare bild på hästarnas psykiska och fysiska välfärd. Det som framkommer är att många studier inte ger tillämpningsbara resultat som kan förbättra hästvälfärden. För att få en ännu bredare bild om hur våra hästar faktiskt mår behövs mer studier om hästarnas psykiska välfärd.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 192.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.