Hästens biologi

Hästhållningens påverkan på stereotypier

Hästhållningens påverkan på stereotypier

Ida Kåmark (2012)

De vildlevande hästarna ägnade dagarna åt födosökande och eftersom våra domesticerade hästar inte lever under samma förutsättningar har de utvecklat beteendestörningar som de vildlevande hästarna inte hade (Planck & Rundgren, 2008). Många traditionella inhysningar utvecklas i riktning mot att pressa hästarna att inte kunna utföra sina naturliga beteenden vilket kan leda till stress och att en del hästar utvecklar beteendestörningar (Goodwin et al. 2009). Syftet med studien är att undersöka om hästhållningen påverkar uppkomsten av stereotypa beteenden. Utifrån syftet med studien är frågeställningen: påverkar hästhållningen uppkomsten av stereotypa beteenden? I denna litteraturstudie användes databaserna Web of knowledge och Primo för informationssökning.
I en studie som Nagy et al.(2008) har gjort har de genom en enkätundersökning tagit reda på potentiella riskfaktorer för att utveckla beteende störningar som tex. krubbitning, träbitning, vävning och boxvandring. I gruppen på 287 hästar var det 4,53% som krubbet, 10,10% som var träätare, 2,79% som vävde och 3,83% som boxvandrade. De kom fram till att det var vanligare att icke tävlingshästar hade beteendestörningar jämfört med tävlingshästar. (Nagy et al. 2008) Bachmann et al.(2003) har i sin studie kommit fram till att sannolikheten att hästar som blir ridna, får daglig utevistelse, fysisk kontakt med andra hästar eller används till avel utvecklar ett stereotypiskt beteende är låg. Whisher et al. (2011) har i sin studie kommit fram till resultatet att de hästar som fick havre krubbet mindre jämfört med färdigfoder. De kom även fram till resultatet att hästarna krubbet fem timmar per dag och att de krubbet mest på natten. Houpt (2012) har genom ett crossover försök kunnat visa att hästar har samma motivation för att krubbita som för att äta. Slutsatsen av denna litteraturstudie är att det går att förebygga stereotypa beteenden genom att anpassa hästhållning och inhysning. Genom att låta hästar ha social kontakt med andra hästar och ha tillgång till daglig utevistelse och motion anser jag att man kan minska uppkomsten av stereotypa beteenden.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 188.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.