Pedagogik & Ledarskap

Hästunderstödd terapi i behandling av psykisk och fysisk nedsättning – med specifikt fokus på Downs syndrom

Hästunderstödd terapi i behandling av psykisk och fysisk nedsättning – med specifikt fokus på Downs syndrom

Elin Fridlund (2019)

I Sverige är det många som i någon form har kontakt med hästar, stora som små, via ridskola eller privat. Det är cirka 4 000 ryttare som idag använder ridning som en behandlingsmetod och får genom det en meningsfull sysselsättning. Varje år föds det ungefär 100 barn med Downs syndrom, vilket innebär att de har en extra kromosom i sitt DNA. Inom området hästunderstödd terapi för personer med Downs syndrom finns det i dagsläget inte så mycket forskning. Det är ett område som behöver vidare studier för att yrkesverksamma ridlärare lättare ska få förståelse och kunna hjälpa dessa personer. Syftet med litteraturstudien är att studera hur kan hästunderstödd terapi används för personer med psykisk eller fysisk nedsättning, med specifikt fokus på Downs syndrom; Hur påverkas personer med psykisk och fysisk nedsättning när de rider, kommunicerar med och hanterar häst? Hur används hästunderstödd terapi för personer med Downs Syndrom?
Resultaten som studierna visar var att med hjälp av hästunderstödd terapi kan personer som vart med om traumatiska händelser, svåra sjukdomar eller har annan psykisk åkomma må mentalt mycket bättre. Hästunderstödd terapi minskade ångest, depression och alkoholanvändning samt fick dem att må mentalt bättre och gav förbättringar i den fysiska hälsan. Hästunderstödd terapi kunde även hjälpa många med den fysiska hälsan exempelvis genom förbättrad hållning. Vidare studier visade att en person med Downs syndrom hade visat positiva förbättringar vad gäller de fysiska aspekterna. Området hästunderstödd terapi för personer med Downs Syndrom är dock i stort behov av vidare forsning för att kunna säkerställa resultaten för en större population.
Litteraturstudiens slutsats är att genom hästunderstödd terapi syns stor positiv påverkan på personer som har en psykisk eller fysisk nedsättning. Hästunderstödd terapi använd idag för personer med Downs syndrom men i en liten utsträckning. Det finns delade meningar om huruvida personer, framförallt barn med Downs syndrom, ska genomföra fysisk aktivitet så som ridning, eftersom det finns stort behov av vidare forskning.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 263.1 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.