Hästens biologi

Hur föredrar den uppstallade hästen att dricka sitt vatten?

Hur föredrar den uppstallade hästen att dricka sitt vatten?

Angelica Mattsson (2012)
Om en häst inte får så mycket vatten den behöver så kommer den att minska sitt matintag och på grund av de faktorerna kommer hästens kapacitet i det arbete den skall utföra att minska (Hinton, 1978). Syftet med det här arbetet är att få klarhet i vilket av alternativen mellan vattenkopp och vattenhink hästen själv skulle vilja ha, och även få vetskap om huruvida hästen vill ha tempererat vatten. Frågeställningen i arbetet är: Vilket alternativ av vattenhink eller vattenkopp skulle hästen välja? Vilket flöde i vattenkoppen skulle hästen tycka vara behagligast? Vilken temperatur på vattnet är det hästen tycker är behagligast att dricka på årstiderna sommar och vinter? Material och Metod i litteratur studien har varit att databaserna Google Scholar, Lukas, PubMed och Libris har använts. Ur de funna artiklarna har referenser följts upp. De 6 nyckelorden som har använts under sökandet av artiklar är; horse, häst eller equine kombinerat med; water bowl, drinking, water intake, automatic water dispenser och water trough. Under arbetets gång har det också beställts artiklar från SLU – biblioteket som inte kunde bli funna på internet. Hästens behov av vatten är livsviktigt för kroppens funktioner speciellt för att blodet ska kunna ha rätt koncentration, ungefär 70 % av hästens kroppsvikt består av vatten (Davies, 2005). Där hästen dricker bör vara lätt att hålla rent, ha en kapacitet så att hästen får i sig den mängd den vill ha och det ska vara driftssäkert så att hästen alltid har möjlighet att få vatten (Planck och Rundgren, 2005). Hästar föredrar att dricka ur vattenhink jämfört med en automatisk vattenkopp (Jansson m.fl, 2004). Vid en studie gjord på unghästar i grupp visade sig att hästar som inte har druckit ur vattenkopp tidigare tyckte att det var obehagligt ljud och hastigt flöde av vatten i de vattenkoppar där de behövde trycka på en kläpp för att det skulle komma vatten. Det var en vattenkopp unghästarna drack helst ur av de fyra vattenkoppar och det var den som var störst i omkrets, var tystast vid uppfyllning och minst risk för att skrämma hästarna. Det visade sig att när en häst hade blivit rädd för en vattenkopp undvek även många andra hästar att använda den vattenkoppen. (Krawczel m.fl, 2005) I en studie av Nyman och Dahlborn (2000) visade sig att hästarna valde en vattenkopp med ett vattenflöde på åtta liter per minut hellre än att dricka ur vattenkoppar med tre eller 16 liter per minut. Hästarna valde dock helst att dricka ur en hink när det var möjligt, vilket visade sig med stor marginal. I en studie gjord av Kristula och McDonnell (1994) på ponnyer uppstallade under vintern hellre drack varmt vatten eller uppvärmt vatten än att dricka kallt vatten (Kristula & McDonnell, 1994). Slutsatsen är att hästar helst vill dricka ur vattenhink är en klar slutsats i studien, men om man inte har vattenhink bör man ha en vattenkopp med ett flöde på cirka åtta liter per minut. Det är även lämpligt att ha en vattenkopp som har så lite ljud som möjligt när den fylls upp. Det är också bra om hästarna slipper trycka på en kläpp eller sprint för att vattnet skall fyllas upp i vattenkoppen. Vid kallt klimat är det lämpligt att ge hästarna varmt eller uppvärmt vatten då de fanns en signifikant skillnad till att de hellre valde det framför kallt vatten. Det behöver inte vara uppvärmt eller nedkylt vatten då det är varmt klimat.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 254.6 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.