Pedagogik & Ledarskap

Hur kan ryttaren använda sig av mentala strategier i samband med skador eller rädsla?

Hur kan ryttaren använda sig av mentala strategier i samband med skador eller rädsla?

Maja Bakke Hjulmand (2020)

Risken att aktiva ryttare utsätts för skador är i allra högsta grad befintlig. Det är lätt att rädslan
för en ny skada tar överhand under återhämtningsperioden och efter skadan. Det är svårt att
prestera på den önskad nivå efter en skada. Tidigare forskning inom andra idrotter än ridsport
har visat att flera utövare väljer att avsluta sin idrottskarriär då de negativa tankarna tar
överhand (Kvist et al. 2005). Syftet med litteraturstudien är att sammanställa ett antal
vetenskapliga studier som belyser hur mentala svackor upplevs av idrottare och vilken typ av
mental träning som har en påvisad effekt. Frågeställning som ska besvaras är: Hur kan
idrottare övervinna sina rädslor eller mentala svackor efter en allvarlig skada? Vilka metoder
kan idrottare använda sig av i mental träning? Hur kan ryttare använda sig av dessa metoder i
syfte att övervinna rädslor och mentala svackor?
Metoden som används för att ge svar på frågeställningarna är en litteraturstudie av fyra olika
vetenskapligt granskade studier. Studierna har påvisat att rädslan för en ny skada är större om
idrottaren inte återvänder till sporten efter skada. Det har påvisats att målsättning,
andningsövningar och visualisering är tekniker som tränare och utövare upplever effektiva
under rehabilitering. Visualisering, målsättning, andningsövningar, att uttrycka tankar och
känslor visar sig vara effektiva typer av mental träning för idrottaren under
rehabiliteringsprocessen. Den atletiska identiteten och det sociala kring sporten kan vara
bidragande faktorer till en god rehabiliteringsprocess för idrottaren. Det går att koppla flera av
dessa studier till ryttaren som idrottsutövare. Det har diskuterats vilken effekt ryttaren skulle
kunna ha av olika mentala strategier som visualisering, andningsövningar och målsättning vid
rädslor och efter skador. Det finns tyvärr inga vetenskapliga belägg för hur ryttaren hanterar
mentala svackor och rädslor, det behövs mer forskning inom ämnet.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 211.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.